"Bogurodzica"

Jednoczęściowy koncert pieśni maryjnych w opracowaniu Stanisława Hadyny, Romualda Twardowskiego, Janusza Stalmierskiego, Krzysztofa Dziewięckiego oraz Józefa Klimanka. Niezwykły klimat tego koncertu doepłniają recytacje poetyckich utworów Władysława Bełzy, Zygmunta Krasińskiego, Władysława Syrokomli, Kornela Ujejskiego oraz Juliana Tuwima.
Koncert jednoczęściowy – 70 minut.


powrót