Regionalny Przegląd Pieśni

Regionalny Przegląd Pieśni "Śląskie Śpiewanie"
im. prof. Adolfa Dygacza

HARMONOGRAM PRZEGLĄDU FINAŁOWEGO „ŚLĄSKIEGO ŚPIEWANIA 2021”
26 WRZEŚNIA 2021 R.
SIEDZIBA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY
42-286 KOSZĘCIN, ZAMKOWA 3


Godz.     8.30 – 11:00
AKREDYTACJA

Godz.     9.00 - 12.30  
PRZESŁUCHANIA FINAŁOWE
W tym czasie planowane są dwa grupowe zwiedzania siedziby Zespołu „Śląsk”
(w różnych godzinach)

12.00 - 14.45    POSIŁEK

13.00 - 13.50   
MSZA ŚW. W KOŚCIELE NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W KOSZĘCINIE

15.00 - 15.20   
OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZEGLĄDU, WRĘCZENIE DYPLOMÓW I NAGRÓD

15.20 - 16.45    
KONCERT GALOWY „ŚLĄSKIEGO ŚPIEWANIA 2021”

ok. 16.45   
ZAKOŃCZENIE „ŚLĄSKIEGO ŚPIEWANIA 2021”

Organizatorzy przeglądu, przy współpracy ośrodków regionalnych - uwzględniając wieloletnią tradycję przeglądu i liczny udział wykonawców oraz sytuację epidemiologiczną i związane z nią obostrzenia - kontynuują dalsze działania w związku z tegoroczną edycją „Śląskiego Śpiewania” zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Regionalny przegląd po raz 27. zjednoczy miłośników tradycji muzycznych Górnego Śląska. Ukaże bogactwo, piękno i różnorodność utworów z okresu powstań śląskich w przekazach kilku pokoleń, w tym dzieci i młodzieży. Przypomni i upowszechni w pieśni historię o bohaterskich czynach Powstańców Śląskich.

Liczny udział wykonawców z różnych zakątków Górnego Śląska warunkuje przetrwanie i ocalenie cennych wartości historycznych regionu dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do wzięcia udziału w przeglądzie i prezentacji wybranych regionalnych pieśni powstań górnośląskich, które wciąż trwają w pamięci mieszkańców Górnego Śląska. Pierwszy etap przeglądu w formule on-line (nadsyłania nagranych prezentacji zgodnych z obowiązującym Regulaminem Przeglądu) kończy się z dniem 15 września 2021 roku. Przesłuchania finałowe wraz z Koncertem Galowym Śląskiego Śpiewania odbędą się 26 września w siedzibie Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym Regulaminem Przeglądu.

Karta zgłoszenia

Regulamin

Pieśni Powstańcze

Śpiewnik A. Dygacza


polecamy