Zespół "Śląsk" w świecie ciszy - otwarci na kulturę

 


Zespół „Śląsk” w świecie ciszy – otwarci na kulturę – to połączenie sfery artystycznej i edukacyjnej.

Zadanie ukierunkowane jest do ograniczonych słuchowo odbiorców, ułatwiające komunikację i niwelujące bariery w dostępie do kultury. Zespół podejmuje inicjatywę spełnienia zapotrzebowania osób głuchych i słabosłyszących, poprzez tłumaczenia utworów z repertuaru „Śląska” na język migowy. Dostosuje także istniejącą ofertę artystyczną i edukacyjną dla osób słabosłyszących, nie posługujących się językiem migowym. Zostaną zorganizowane wydarzenia o zwiększonej dostępności, przeprowadzone szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencje pracowników, opracowane filmy z ofertą kulturalną oraz opowiadające o Zespole „Śląsk”, a także zostanie zakupione wyposażenie do polepszenia dostępu do oferty kulturalnej.

Celem głównym zadania jest  poprawa jakości i wzmocnienie świadczonych usług kulturalnych i edukacyjnych Zespołu, w tym dostępności oferty kulturalnej, podniesienie jakości obsługi uczestników działań kulturalnych przez wyszkoloną kadrę, rozbudowa zaplecza instytucji dostosowanego do potrzeb odbiorców. Zadanie przyczyni się do zwiększenia dostępu i podniesienia atrakcyjności oferty kulturalnej Zespołu, co przełoży się na rozwój instytucji, wzmocnienie infrastruktury, poprawę warunków prowadzenia działalności kulturalnej, a także do usprawnienia organizacji koncertów, przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych. Zadanie przyczyni się do zwiększenia potencjału instytucji kultury, co pozytywnie wpłynie na popularyzowanie polskiego dziedzictwa narodowego, które jest wpisane w misję Zespołu. Dzięki realizacji zadania instytucja wzmocni działania zmierzające do budowania silnego społeczeństwa, wpłynie na aktywność kulturalną społeczeństwa i działania na rzecz krzewienia polskiej kultury narodowej

W ramach zadania zostanie opracowane 20 tekstów utworów z repertuaru Zespołu „Śląsk” pod kątem ich tłumaczeń na Polski Język Migowy, przygotowanie tekstów wprowadzających w specyfikę i kontekst wybranych do tłumaczeń utworów, tłumaczenie na PJM, nagranie tłumacza oraz wkluczowanie go w istniejące materiały koncertowe. Opracowania oraz tłumaczenia wykonają profesjonaliści, którzy uwzględnią artystyczną formę przekazu. Zostaną również przetłumaczone 4 filmy opowiadające o historii Zespołu „Śląsk” oraz pałacu w Koszęcinie. Umieszczone zostaną napisy literowe w języku polskim na zarejestrowanych materiałach. Materiały z realizacji zadania zostaną udostępnione na stronie internetowej Zespołu.

Nastąpi przeszkolenie pracowników oraz pedagogów w sposobie komunikowania się z osobami głuchymi i słabosłyszącymi do prowadzenia warsztatów z wykorzystaniem dostępnego sprzętu i infrastruktury. Dodatkowo wspomoże to prowadzenie wycieczek po siedzibie instytucji.

Efektem pracy szkoleniowej będzie wzbogacenie działalności warsztatowej prowadzonej przez Zespół i sposobu komunikowania oraz wykorzystanie nabytych umiejętności w prowadzeniu zajęć i warsztatów.

Zostanie zakupiona przenośna pętla indukcyjna umożliwiające osobom słabosłyszącym pełnoprawny udział w realizowanych przez Zespół koncertach i warsztatach edukacyjnych.

 W ramach zadania w siedzibie Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie zostaną zorganizowane 2 wydarzenia artystyczne w postaci otwartych koncertów –w grudniu 2022 roku i w maju 2023 roku.

Obydwa te wydarzenia będą w pełni dostępne dla osób głuchych i słabosłyszących poprzez zastosowanie pętli indukcyjnej  oraz bezpośrednich tłumaczeń  na PJM
Koncert Okolicznościowy

17 grudnia 2022 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie miał miejsce Koncert Okolicznościowy z udziałem artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”  im. Stanisława Hadyny. Prezentacja sceniczna odbyła się w Kameralnej Sali Koncertowej w ramach realizacji pierwszego etapu wniosku Kultura bez barier - zadania: Zespół „Śląsk” w świecie ciszy – otwarci na kulturę.

Zespół „Śląsk”, włączając się w działania środowiskowe ułatwiające komunikację i niwelujące bariery w dostępie do kultury, podjął inicjatywę spełnienia zapotrzebowania osób z niepełnosprawnościami, głównie niesłyszących i niedosłyszących, w tym nie posługujących się językiem migowym. Koncert Okolicznościowy, jako wydarzenie o zwiększonej dostępności, umożliwił docelowej grupie odbiorców pełnowartościowy udział w wydarzeniu za sprawą użytej pętli indukcyjnej oraz tłumaczeń prezentowanych kolęd i pieśni z repertuaru Zespołu „Śląsk” na Polski Język Migowy.

Zadanie, ukierunkowane na rozwój oraz poprawę jakości i wzmocnienie świadczonych usług artystycznych i edukacyjnych Zespołu „Śląsk”, pozytywnie wpłynęło na dostępność oferty kulturalnej.Model Dostępnej Kultury


Dni Dostępności w Zespole „Śląsk”

Przez dwa dni, 23 i 24 maja, trwały w siedzibie Zespołu „Śląsk” wydarzenia artystyczno-edukacyjne skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami. Pierwszy z Dni Dostępności (23 maja) odbywał się w ramach przedsięwzięcia grantowego „Zespół „Śląsk” w świecie ciszy – otwarci na kulturę”, finansowanego w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Korzystając ze sprawdzonej formuły organizowanych od wielu lat w siedzibie Zespołu w Koszęcinie „Dni Seniora – Seniora Aktywnego Artystycznie” Zespół skierował swoją ofertę do jeszcze szerszego grona, zapraszając także osoby niepełnosprawne do aktywnego udziału w spotkaniu z polskim folklorem. Gościnność Zespołu „Śląsk”, warunki logistyczne, dobrze przygotowana kadra pedagogiczna oraz wysoki poziom artystyczny wydarzenia stworzyły niepowtarzalny klimat, z którego mogli korzystać wszyscy. Seniorzy, g(G)łusi, słabosłyszący, niewidomi oraz słabowidzący, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz na wózkach inwalidzkich i mający problemy z poruszaniem się mogli podczas Dni Dostępności dotknąć, usłyszeć, zobaczyć oraz poczuć w sposób niezwykle bliski pozytywne emocje jakie Zespół „Śląsk” przekazuje codziennie na swoich koncertach.

Dla uczestników Dni Dostępności przygotowane zostały warsztaty artystyczne: taneczne, wokalne, estetyki ruchu, gimnastyki baletowej, pilatesu, kreatywne i plastyczne. Każde z nich dostosowane do wieku i barier, których doświadczają osoby ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowo goście Zespołu mogli m.in. zwiedzić pałac z przewodnikiem, skorzystać z wykładów i prelekcji, odwiedzić stoiska promujące zdrowie zorganizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia – oddział śląski, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, Polską Fundacje Osób Słabosłyszących oraz naszego partnera medycznego firmę Resonica. Mogli także poćwiczyć w aktywnej strefie Nordic Walking prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking. Dla osób, które potrzebują spokoju przygotowany był pokój wyciszenia.

Zwieńczeniem Dni Dostępności były specjalnie przygotowane na tę okazję koncerty chóru, baletu i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Przy niegasnącym aplauzie widzów, artyści zaprezentowali repertuar swoich największych przebojów tanecznych i wokalnych. Część wokalna repertuaru została przetłumaczona na polski język migowy przez Julię Kulig oraz Mariolę Kozłowską – Nowak, oraz ks. Grzegorza Sokalskiego. Dla osób niedosłyszących, korzystających z aparatów słuchowych, dostępna była pętla indukcyjna Opus LDP 3.0. ułatwiająca odbiór koncertu.


Materiały filmowe  z Dnia Edukacji 2023polecamy