Warsztaty artystyczne

Warsztaty artystyczne

Warsztaty taneczne
Doskonalą umiejętności ruchowe oraz taneczne, kształtują precyzję i koordynację, orientację przestrzenną i pamięć. Uczą płynnego, plastycznego i harmonijnego poruszania się. Uczestnicy warsztatów poznają podstawowe elementy, kroki i figury taneczne. Warsztaty prowadzone są na trzech poziomach trudności: podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym, w zależności od stopnia przygotowania grupy.


Warsztaty taneczne: tańce narodowe lub tańce ludowe
Uczestnicy warsztatów w przystępnej formie poznają sposób wykonania i elementy taneczne polskich tańców narodowych – krakowiaka, poloneza, oberka, mazura i kujawiaka oraz regionalnych tańców i zabaw śląskich – trojaka, zwodzonego, gołąbka, grozika, mietlorza, zajączka. Doskonalenie umiejętności ruchowych i tanecznych wpływa pośrednio na ogólny rozwój dzieci i młodzieży - kształtuje precyzję, pamięć i koordynację ruchową, wspomaga poczucie rytmu i umiejętność pracy w zespole. Warsztaty prowadzone są na różnych poziomach trudności, w zależności od stopnia przygotowania grupy.


Warsztaty wokalne
Głównym celem warsztatów jest stymulowanie rozwoju muzycznego za pomocą śpiewu i kształtowanie wrażliwości słuchowej młodzieży. Poprzez ćwiczenia wokalne, naukę pieśni lub piosenek ludowych, uczestnicy poznają i uczą się podstawowych zasad poprawnego kształtowania samogłosek w śpiewie, doskonalą umiejętności śpiewania oraz rozumienia wpływu i wartości muzyki w życiu człowieka. Warsztaty prowadzone są na różnych poziomach trudności, w zależności od stopnia przygotowania grupy.


Warsztaty plastyczno-etnograficzne
Warsztaty są ciekawą lekcją o tradycji i polskim folklorze. Wzbogacają dotychczasowe wiadomości o tradycyjnych śląskich strojach ludowych, rozwijają wyobraźnię i zmysł estetyczny oraz predyspozycje manualne młodzieży. Uczestnicy zajęć z pomocą prowadzącego, przy użyciu kolorowych, dekoracyjnych materiałów papierniczych i malarskich, wykonują wybrane elementy zdobnicze strojów.


Warsztaty teatralne i dykcyjne
Uczestnicy zajęć dykcyjnych doskonalą technikę wyrazistości mowy za pomocą ćwiczeń usprawniających aparat mowy, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zmniejszania zaburzeń wymowy lub wad. Dbałość o artykulację i dykcję wpływa również na swobodę wypowiedzi, precyzję w komunikowaniu swoich poglądów, myśli i potrzeb w szkole i między rówieśnikami. Pośrednio oddziałuje na uczestnictwo dzieci w konkursach szkolnych oraz występach.


Warsztaty ruchu scenicznego
W ramach zajęć uczestnicy poznają sposoby autoprezentacji scenicznej, właściwego zachowania się i poruszania na scenie. Ćwiczą umiejętności wystąpień publicznych, sztuki przemawiania oraz posługiwania się mikrofonem. Dzięki uczestnictwu w zajęciach młodzież nabiera większej pewności siebie, swobody poruszania się na scenie i wykazuje chęć zaangażowania się w działania aktorskie i artystyczne.


polecamy