Regionalny Przegląd Pieśni

Regionalny Przegląd Pieśni "Śląskie Śpiewanie"
im. prof. Adolfa Dygacza

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY etapu FINAŁOWEGO
XXVIII PRZEGLĄDU PIEŚNI IM. PROF. ADOLFA DYGACZA „ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE” 2022

25 września 2022 roku w Koszęcinie odbył się etap Finałowy XXVIII Regionalnego Przeglądu Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”. Założenia programowe 28. Przeglądu nawiązały do Jubileuszu 70-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz upamiętnienia postaci założyciela, wieloletniego kierownika i dyrygenta Zespołu - Stanisława Hadyny. Celem Przeglądu jest upowszechnianie w pieśni tradycji Górnego Śląska, a także wzmocnienie poczucia wspólnoty regionu i świadomości historycznej Polaków.

Organizatorami Przeglądu byli: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, Związek Górnośląski w Katowicach, Telewizja TVS, przy wsparciu placówek kultury samorządów lokalnych. Partnerem wydarzenia była Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej z siedzibą w Warszawie.

W Przeglądzie wzięło udział: 61 wykonawców, w sumie 555 osób. Uczestników oceniało jury w składzie: Karolina Banach, Dorota Sitek, Marian Chrobok, Mariusz Pucia, Wojciech Wantulok, Paweł Biernacki. Po przesłuchaniu wykonawców jury w powyższym składzie przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W I KATEGORII: SOLIŚCI I DUETY
I kategoria wiekowa: przedszkola i SP klasy I-III

I miejsce: HANNA SZEJKA - Szkoła Podstawowa w Bełku
II miejsce: duet PIOTR HUDEK, WOJCIECH HUDEK - Szkoła Podstawowa w Bełku
III miejsce: AGATA HUDEK - Przedszkole „Bajkowy Ogród” w Bełku
Wyróżnienia otrzymują: EMILIA BOCHON - Szkoła Podstawowa w Wieszowie
TOMASZ ROGALSKI - Dom Kultury Sokolnia w Imielinie
duet: ZUZANNA RIMPLER, ALEKSANDRA LAPRUS - Przedszkole nr 11 w Czerwionce-Leszczynach

II kategoria wiekowa: SP klasy IV-VIII

I miejsce: ZOFIA KURCOK - Szkoła Podstawowa w Bełku
II miejsce: JAN KOWOL - Szkoła Podstawowa w Bełku
Wyróżnienia otrzymują: ALICJA KACZMARCZYK - POPP przy SP w Stanowicach
duet: BARBARA CEBULA, MARTA CEBULA - Szkoła Podstawowa w Bełku

III kategoria wiekowa: szkoły ponadpodstawowe, dorośli
I miejsce: MAGDALENA JARSKA - I LO im. Powstańców Śląskich w Rybniku


W II KATEGORII: ZESPOŁY WOKALNE, WOKALNO-INSTRUMENTALNE, CHÓRY

I kategoria wiekowa: przedszkola i SP klasy I-III
I miejsce: ZESPÓŁ BOŻA RADOŚĆ - Parafia MB Królowej Różańca Św. w Łaziskach Górnych
Wyróżnienia otrzymują: MAŁE SZWARNE DZIOŁSZKI - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mysłowicach,
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA CHORZÓW - Miejski Dom Kultury Batory w Chorzowie

II kategorii wiekowej: SP klasy IV-VIII

I miejsce: ZESPÓŁ BOMBELKI - Szkoła Podstawowa nr 18 w Raciborzu
Wyróżnienia otrzymują: DZIECIĘCY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMIA CIESZYŃSKA im. J. Marcinkowej
ZESPÓŁ FRELKI - Szkoła Podstawowa nr 18 w Raciborzu

III kategoria wiekowa: szkoły ponadpodstawowe, dorośli

I miejsce: ZESPÓŁ ŚPIEWACZY KAROLINKI - MOK w Czerwionce-Leszczynach

II miejsce: ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY WRZOSOWIANIE Gminne Centrum  Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej
ZESPÓŁ LUDOWY BORONOWIANIE Gminny Ośrodek Kultury w Boronowie
III miejsce: ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY KOSTRZANIE - Strzegomskie Centrum Kultury

Wyróżnienia otrzymują: ZESPÓŁ ŚPIEWACZY MIZEROWIANKI - Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY GMINY KONOPISKA - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Konopiskach

W III KATEGORII: ZESPOŁY PIEŚNI I TAŃCA

I kategoria wiekowa: przedszkola i SP klasy I-III
I miejsce: ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA BĄBLE - Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach


II kategorii wiekowej: SP klasy IV-VIII
I miejsce: ZESPÓŁ LUDOWY KONOPIELKI - Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach


III kategoria wiekowa: szkoły ponadpodstawowe, dorośli
I miejsce: ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA STRZECHA SENIORZY - Raciborskie Centrum Kultury

 

Nagrodę Specjalną Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” - za wkład i pielęgnowanie tradycji oraz regionalnych wartości kultury muzycznej Górnego Śląska otrzymał:
ZESPÓŁ KOBIÓRZANIE - Gminny Dom Kultury w Kobiórze

 

GRAND PRIX oraz statuetkę „Szczyglika” otrzymał ZESPÓŁ KOKOSZYCZANKI -
Stowarzyszenie Kokoszycka Grupa Artystyczna

 

 polecamy