Regionalny Przegląd Pieśni

Regionalny Przegląd Pieśni "Śląskie Śpiewanie"
im. prof. Adolfa Dygacza

Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” 2023 w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Zespołu „Śląsk”

Na podstawie przesłanych materiałów audio-video Jury Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” 2023 zakończyło prace dotyczące pierwszego etapu wydarzenia i wyłoniło uczestników etapu finałowego.

Zapraszamy do zapoznania się z listą wykonawców zakwalifikowanych do II etapu Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie”. Jednocześnie informujemy, iż finał wydarzenia wraz z przyznaniem nagród i rozdaniem dyplomów odbędzie się w dniu 24 września 2023 roku w Koszęcinie, w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.  

LISTA WYKONAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU FINAŁOWEGO


Wieloletnia tradycja Przeglądu, oparta na zachowaniu cech autentyczności kultury muzycznej Śląska w jego różnych częściach stanowi o silnym nurcie współczesnej idei kultywowania regionalnych wartości i lokalnych tradycji oraz o silnej motywacji pokoleń do ocalenia kulturowych i muzycznych wartości naszego regionu.

Celem Przeglądu jest umacnianie więzi społecznych poprzez rozwijanie postaw poszanowania dziedzictwa kulturowego wraz z propagowaniem, odtwarzaniem i przekazywaniem regionalnych wartości muzycznych Śląska. Formuła dwuetapowego Przeglądu opiera się na prezentacjach scenicznych regionalnych tradycji muzycznych - pieśni, tańców i zabaw wykonywanych przez dzieci, młodzież i dorosłych. 24 września 2023 roku w Koszęcinie odbędzie się etap Finałowy XXIX Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji wydarzenia, zapoznania się z tegorocznym Regulaminem Przeglądu i włączenie się w utrwalanie tradycji muzycznych Śląska jako dorobku dziedzictwa narodowego.


REGULAMINWybór pieśni powstańczych wybranych przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" oraz Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

Śpiewnik A.Dygacza

polecamy