Partner projektu

PROJEKT „MUZYCZNE RE-TRANSMISJE. TWORZENIE MOSTÓW KULTURALNYCH  W RELACJACH ŚRODOWISK MUZYCZNYCH NORWEGII I POLSKI”

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBS ZARU GOSPODARCZEGO (EOG) NA LATA 2014 - 2021, W RAMACH PROGRAMU „KULTURA”,  DZIAŁANIE 2 „POPRAWA DOSTĘPU DO KULTURY I SZTUKI”

PARTNER PROJEKTU: TRONDHEIM SYMFONIORKESTER & OPERA (TSO)

Partnerem projektu po stronie norweskiej jest Trondheim Symfoniorkester & Opera - muzyczna instytucja rządowa, znacząca w życiu kulturalnym Norwegii. Głównym celem działalności instytucji jest rozpowszechnienie szeroko pojętej muzyki na wysokim poziomie artystycznym, przyczyniając się do promowania i rozwijania ogólnego zainteresowania muzyką w obszarze lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Historia symfonicznej orkiestry w Trondheim sięga roku 1909, kiedy odbyły się w mieście pierwsze instrumentalne cykliczne koncerty dla mieszkańców miasta. Założenie w 1947 roku w Trondheim orkiestry kameralnej, dało początek nowoczesnemu profesjonalnemu zespołowi instrumentalistów. Rok 1962 przyniósł ugruntowanie pozycji orkiestry jako jednej z czołowych orkiestr krajowych oraz orkiestry radiowej. Ponad 70-letnia działalność i doświadczenia Trondheim Symfoniorkester & Opera przyczyniły się do wzrostu liczby muzyków w orkiestrze oraz jakości prezentowanych dzieł muzycznych.

Instytucja nastawiona jest na produkcję i prezentację wydarzeń muzycznych na najwyższym poziomie. Złożony jej model organizacyjny obejmuje działalność symfoniczną, operową oraz teatralną. Od ponad dwudziestu lat na czele instytucji stoi dyrektor Roar Leinan. Zespół jest otwarty na partnerstwa międzynarodowe, również z polskim środowiskiem muzycznym.
W ramach projektów polsko-norweskich Trondheim Symfoniorkester & Opera współpracowała z Filharmonią Narodową, Filharmonią Podlaską oraz Operą Krakowską.


polecamy