Infrastruktura kultury 2019

„Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2019 rok

Dofinansowanie: 215 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Cel projektu
Głównym celem zadania jest polepszenie jakości i wzmocnienie oferty kulturalnej i edukacyjnej Zespołu „Śląsk”, a także poprawa warunków pracy i ułatwienie organizacji przedsięwzięć artystycznych instytucji.

Realizacja
Dzięki zadaniu Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny zakupił na potrzeby działalności kulturalnej: instrumenty muzyczne wraz z akcesoriami, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, urządzenia biurowe, wyposażenie zaplecza techniki scenicznej, sprzęt multimedialny i fotograficzny, wyposażenie sal wystawowych i służące działalności kulturalnej. Zakupy w ramach projektu są niezbędne do prowadzenia bogatej i wielopłaszczyznowej działalności.

Zadanie dotyczyło dalszej wymiany instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami, które są niezbędne do wykonywania koncertów. W ramach projektu został zakupiony puzon, akordeon, basetla oraz zestaw futerałów (do puzonu i basetli). Kolejnym elementem składowym zadania był zakup sprzętu komputerowego (laptopa i komputerów all-in-one) wraz z oprogramowaniem, a także urządzeń biurowych (kserokopiarek kolorowych i kserokopiarki czarno-białej). Projekt ten dotyczył również kolejnego etapu wymiany i uzupełnienia wyposażenia infrastruktury techniki scenicznej. W ramach zadania zostały kupione specjalne szafy do transportu kostiumów scenicznych. Dzięki realizacji zadania zostało zakupione wyposażenie sal wystawowych, wyposażenie służące działalności kulturalnej, a także sprzęt multimedialny i fotograficzny. Odrestaurowane wnętrza pałacu Zespołu zostały wzbogacone w wyposażenie ekspozycyjne w pomieszczeniach wystawowych oraz w sprzęt multimedialny (monitor tv i rzutnik). Na wyposażenie sal wystawowych składają się: witryny, systemy ekspozycyjne, manekiny). Został zakupiony również aparat fotograficzny wraz ze studiem fotograficznym.

Efekty projektu
Projekt umożliwia lepsze wykorzystanie potencjału Instytucji w dziedzinie edukacji artystycznej i kulturalnej, pozytywnie wpływa na zwiększenie liczby odbiorców działań kulturalnych i edukacyjnych oraz została podniesiona jakość świadczonych usług. Realizacja przyczyniła się do wzbogacenia oferty i dalszego rozwoju działalności z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej. Wszystkie uwzględnione we wniosku zakupy są odzwierciedleniem działalności instytucji, która prowadzi szeroko pojętą działalność kulturalną, artystyczną i w zakresie edukacji kulturalnej, począwszy od koncertów, warsztatów, organizowania wydarzeń kulturalnych, festiwali i przeglądów, a skończywszy na zachowaniu dziedzictwa narodowego i jego rozpowszechnianiu każdej grupie wiekowej odbiorców.polecamy