Pamięci Elwiry Kamińskiej

10XII 21

Pamięci Elwiry Kamińskiej

W rocznicę urodzin Elwiry Kamińskiej w sposób szczególny pamiętaliśmy o współtwórczyni Zespołu „Śląsk”. Wybitna tancerka, choreograf i pedagog - co roku, 9 grudnia przywołujemy pamięć o tej wielkiej damie polskiego baletu, która wraz ze Stanisławem Hadyną tworzyła historię Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Największe zasługi dla „Śląska” oddała w zakresie swojej pasji – tańca. Stworzyła wyrazisty, dynamiczny styl grupy baletowej. Wyznaczyła kierunek i ukształtowała warstwę taneczną w pierwszych programach artystycznych Zespołu. Efektem jej pracy był również dobór kostiumów i dostosowanie ich do warunków scenicznych. Dziś żyje w pamięci członków Zespołu „Śląsk” i wielu osób związanych z tańcem.

Od kilku lat, 9 grudnia jest w Zespole „Śląsk” Dniem Pamięci Elwiry Kamińskiej, podczas którego przypominamy jej sylwetkę. W tym roku, w przededniu urodzin Elwiry Kamińskiej, patronki Artystycznego Ogniska Wokalno-Baletowego, jego podopieczni złożyli bukiet kwiatów pod tablicą upamiętniającą wielką artystkę. Przypominając dzieciom postać Pani Elwiry, dajemy im artystyczny wzór do naśladowania a nauka o jej dokonaniach jest ważnym elementem kształcenia młodych ludzi. Wyznaczone przez Kamińską wartości w zakresie prezentacji i wykonawstwa scenicznego tradycyjnych tańców ludowych, stanowią wzór i są źródłem inspiracji wśród kolejnych choreografów „Śląska” i pokoleń tancerzy.

Dziękując za wspaniałe dzieło życia Pani Profesor, w symbolicznym geście pamięci artyści Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” odwiedzili także grób artystki w Katowicach i złożyli kwiaty.

Po raz pierwszy Dzień Elwiry Kamińskiej odbył się w siedzibie Zespołu „Śląsk” w 2015 roku. Miała wówczas miejsce uroczystość nadania Jej imienia Artystycznemu Ognisku Wokalno-Baletowemu, które działa przy Zespole „Śląsk”. W 2019 roku, tuż obok Pawilonu im. Elwiry Kamińskiej, w którym znajduje się sala baletowa, miejsce wieloletniej pracy pani Profesor w Zespole „Śląsk”, stanął pomnik - ławeczka upamiętniający Elwirę Kamińską.

Elwira Kamińska jest wzorem zarówno dla uczniów Ogniska Wokalno-Baletowego, którzy pod egidą Zespołu „Śląsk” zdobywają pierwsze taneczne szlify, jak i tych, którzy poprzez naukę w szkołach baletowych kształtują swoją artystyczną przyszłość. Dla wszystkich dzień Jej urodzin to okazja do wspomnień i przywołania choreograficznych dokonań niezapomnianej Pani Profesor.  (AK)