Narodowy Dzień Powstań Śląskich

21VI 22

Narodowy Dzień Powstań Śląskich

20 czerwca po raz pierwszy obchodzony był w Polsce jako Narodowy Dzień Powstań Śląskich. To święto państwowe upamiętniające trzy zrywy z lat 1919–1921 oraz ich bohaterskich uczestników, którzy wywalczyli przyłączenie części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” aktywnie włączył się w uroczyste obchody.

Inicjatywę ustawodawczą w sprawie ustanowienia Narodowego Dnia Powstań Śląskich podjął prezydent Andrzej Duda. Na wniosek marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego Sejmik Województwa Śląskiego zwrócił się do Prezydenta RP z apelem o ustanowienie Narodowego Dnia Powstań Śląskich. 12 maja ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich przyjął Sejm, 18 maja za ustanowieniem nowego święta państwowego opowiedział się Senat. 7 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich podczas uroczystości w Auli im. Bolesława Szabelskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Na jej mocy, co roku, dzień 20 czerwca będzie obchodzony w całej Polsce jako Narodowy Dzień Powstań Śląskich.

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” aktywnie włączył się w obchody Narodowego Dnia Powstań Śląskich, uczestnicząc w wydarzeniach popularyzujących śląską historię i kulturę, upamiętniających bohaterskich Ślązaków. W godzinach porannych artyści chóru Zespołu wystąpili z koncertem okolicznościowym i oprawą artystyczną uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej przed wejściem Sali Sejmu Śląskiego, upamiętniającej bohaterów trzech zrywów powstańczych z lat 1919-1921 i setną rocznicę przyłączenia części Górnego Śląska do Macierzy.

- Odsłonięcie tablicy upamiętniającej setną rocznicę powrotu części Górnego Śląska do Macierzy właśnie 20 czerwca, gdy obchodzimy Narodowy Dzień Powstań Śląskich ma wymiar szczególny. Spinamy klamrą historii starania o upamiętnienie ofiary i poświęcenia powstańców, którzy sto lat temu walczyli o to, by Śląsk i Polska mogły funkcjonować w obecnych granicach. Wykonaliśmy ogromną pracę, by ta pamięć była żywa, a Ślązacy mieli swoje ważne miejsce na kartach dziejów. Jestem wdzięczny parlamentarzystom i Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, że przychylili się do wniosku, który z mojej inicjatywy przyjął Sejmik Województwa Śląskiego o ustanowienie dnia 20 czerwca jako symbolu naszego szacunku wobec powstańców śląskich. To ważny moment dla nas i kolejnych pokoleń mieszkańców Województwa Śląskiego – podkreślił marszałek Jakub Chełstowski.

Po południu, artyści chóru wystąpili w Warszawie z koncertem okolicznościowym podczas uroczystości zorganizowanych przez Muzeum Niepodległości we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Śląska w Warszawie. W części artystycznej spotkania wystąpiła także światowej sławy pianistka Lidia Grychtołówna. Podczas uroczystego spotkania wręczono doroczną Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie, którą odebrał znakomity aktor Marian Dziędziel. Swoje wystąpienie na temat „Genezy powrotu Górnego Śląska do Polski 1922 roku” wygłosił prof. dr hab. Marek Drozdowski.

Warto także wspomnieć, że tego dnia reprezentanci artystów Zespołu „Śląsk” popularyzowali śląską kulturę i tradycje w nieco lżejszy sposób, uczestnicząc w porannym programie TVP2 „Pytanie na śniadanie”. Rozmowa odbywała się w ramach promowania Narodowego Dnia Pamięci Powstań Śląskich. (AK)

Poranny program TVP2