Międzynarodowe Warsztaty Klarnetowe - podsumowanie

27X 22

Międzynarodowe Warsztaty Klarnetowe - podsumowanie

W drugiej połowie października ważnym wydarzeniem edukacyjno-artystycznym, podjętym przez Dyrektora Zespołu „Śląsk” - Zbigniewa Cierniaka, była realizacja w naszej siedzibie II Międzynarodowych Warsztatów Klarnetowych.

Celem wydarzenia, promującego tradycje muzyczne, było doskonalenie, ugruntowanie i wzbogacanie umiejętności oraz popularyzacja gry na instrumencie. Ideą - indywidualny rozwój kształcenia i doskonalenia warsztatu artystycznego oraz zdobywanie nowych doświadczeń, gwarantujące utrzymanie elitarnego poziomu sztuki muzycznej.

II edycja międzynarodowego wydarzenia odbyła się w dniach od 22 do 25 października 2022 roku pod kierownictwem artystycznym prof. dra hab. Romana Widaszka. Wykładowcami byli wybitni muzycy, soliści i pedagodzy: prof. dr hab. Roman Widaszek (Akademia Muzyczna w Katowicach), prof. Corrado Giuffredi (Orchestra della Svizzera Italiana, Istituto Musicale Superiore w Modenie), Giovani Punzi (Teatro Massimo w Palermo, Mediterranean Clarinet Academy), mgr Dorota Żołnacz (Warszawa), dr hab. Grzegorz Wieczorek (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Państwowa Opera Bałtycka) i prof. Javier Llopis (Orquesta Sinfónica de Tenerife, Conservatorio Profesional de Música de Tenerife).

Przeprowadzenie warsztatów w systemach indywidualnym i grupowym oraz dostosowanie programu zajęć do poziomu zaawansowania gry uczestników, pośrednio wpłynęły na liczny udział klarnecistów z różnych grup wiekowych. Zaangażowanie pedagogów, intensywne ćwiczenia i cenne wskazówki specjalistów gry na instrumencie, wpłynęły na pozytywny odbiór i percepcję proponowanych zajęć.

Tegorocznej edycji warsztatów towarzyszyły dwa wydarzenia artystyczne, otwarte dla publiczności. 22. października 2022 roku o godzinie 19:30 odbył się Koncert Inauguracyjny, w którym wystąpili: Dorota Żołnacz, Corrado Giuffredi, Giovanni Punzi, Javier Llopis, Grzegorz Wieczorek, Roman Widaszek, Sylwia Mękarska, Kinga Richter, Artur Ociepka i Tomasz Grzebień. Prezentacje kompozycji Felixa Mendelssohna, Beli Kovacsa, Fritza Kreislera, Michele’a Mangani’ego i Amilcare’a Ponchielli odbyły się przy akompaniamentach fortepianu w wykonaniu Marcina Prysaka i Kamili Wawrzeńczyk. Koncert Galowy, podsumowujący tegoroczną edycją warsztatów, miał miejsce w Kameralnej Sali Koncertowej siedziby Zespołu „Śląsk” w dniu 25. października 2022 o godzinie 16:00. Solistom towarzyszyła Orkiestra Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny pod dyrekcją Wojciecha Wantuloka .Uczestnicząc w wydarzeniu można było usłyszeć między innymi: Koncert Klarnetowy B-dur Karola Kurpińskiego, Five Bagatelles Geralda Finzi, Introdukcję i temat z wariacjami Gioacchino Rossiniego, Concerto for E flat clarinet Johanna Melchiora Moltera oraz dzieła Felixa Mendelssohna i Michele’a Mangani’ego.