Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15; fax: +48 34 310 64 16; e-mail: info@zespolslask.pl

Skórka:
A-

"Znasz li ten kraj"

Trzyczęściowy koncert edukacyjny adresowany do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Pierwsza część programu zapoznaje odbiorcę z bogactwem regionalnej kultury ludowej Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego, Śląska Cieszyńskiego i Ziemi Opolskiej. W strojach, muzyce i tańcach widoczne są elementy ludowe z dawnych epok oraz wpływ kultur państw ościennych. Drugą część koncertu stanowią tańce polskich górali z ich żywiołowością, oryginalnością muzyki i strojów. Trzecia część to barwne widowisko, na które składają się polskie tańce narodowe, takie jak: kujawiak, krakowiak, mazur, oberek, polonez. Ważnym elementem programu jest czterokrotna narracja na temat muzyki, strojów i tańców.
Czas trwania koncertu – 75 minut.


powrót