Infrastruktura kultury 2022

Zadanie: Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej Zespołu "Śląsk" w ramach Rządowego Programu „Infrastruktura kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2022 rok

Dofinansowanie: 415 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Cel projektu
Głównym celem zadania będzie poprawa jakości i wzmocnienie świadczonych usług kulturalnych i edukacyjnych Zespołu „Śląsk”, a także poprawa warunków pracy, modernizacja i rozbudowa zaplecza infrastrukturalnego instytucji.

Realizacja
W ramach zadania zostaną zakupione na potrzeby kulturalne: instrumenty muzyczne i akcesoria muzyczne, wyposażenie infrastruktury techniki scenicznej; pracowni krawieckiej, kostiumerni oraz konserwacji kostiumów i akcesoriów; służące do organizowania wydarzeń artystycznych i kulturalnych; służące do prowadzenia działalności kulturalnej, sprzęt fotograficzny, a także do dystrybucji informacji kulturalnej.

Efekty projektu
Zadanie przyczyni się do zwiększenia dostępu i podniesienia atrakcyjności oferty kulturalnej Zespołu „Śląsk”, co przełoży się na rozwój instytucji, wzmocnienie infrastruktury, poprawę warunków prowadzenia działalności kulturalnej, a także do usprawnienia organizacji koncertów, przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura zwiększy potencjał instytucji, co pozytywnie wpłynie na popularyzowanie polskiego dziedzictwa narodowego, które jest wpisane w misję Zespołu „Śląsk”. Zakup specjalistycznego wyposażenia i sprzętu zapewnią dostęp do kultury osobom ze szczególnymi potrzebami.polecamy