Roztańczymy Chorzów - VI Edycja

Kolejna już, szósta edycja roztańczonego projektu edukacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz Urzędu Miasta Chorzowa rozpoczyna się w listopadzie i potrwa do czerwca 2018 roku. Zajęcia będą się odbywać w pięciu placówkach oświatowych Miasta Chorzowa: czterech szkołach podstawowych oraz w jednym przedszkolu.

Projekt skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych oraz starszych roczników przedszkolnych. Zakłada wspomaganie i wzbogacanie zajęć wokalno-tanecznych prowadzonych w szkołach i jednostkach kultury oraz wiedzy o kulturze i tradycjach ludowych regionu śląskiego. Tworzy platformę wymiany doświadczeń oraz umożliwia uczestnikom zajęć poznanie bogatego zasobu repertuaru muzycznego różnych części Śląska. Projekt zakłada kształtowanie i wdrażanie umiejętności wokalno-tanecznych w okresie dziecięcym jako podstawę do dalszego rozwoju muzycznego i artystycznego dzieci. Różnokierunkowe zajęcia inspirują i motywują dzieci i młodzież w wieku szkolnym do szerszego rozwoju. Zachęcają do aktywnego uczestnictwa w różnych formach zajęć muzycznych, wskazują wartości wynikające z szerszego poznania świata muzyki i tańca. Projekt zakłada różnorodną formę edukacji muzycznej w zakresie kształcenia artystycznego.

W lutym 2018 roku, w Starochorzowskim Domu Kultury, dla dzieci biorących udział w projekcie oraz ich opiekunów, wystąpi w koncercie edukacyjnym Zespół Pieśni Tańca „Śląsk”. Podsumowaniem projektu będzie wspólny koncert w wykonaniu dzieci z wszystkich placówek - 13 czerwca 2018 roku w Chorzowskim Centrum Kultury.

Koordynacja Projektu: Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzowa.


Zobacz również

 • RODO obowiązek informacyjny
  • Przyjaciele
   • Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
    • Inwestycje
     • Inwestycje współfinansowane ze środków UE
      • Kontakt
       • Aktualności
        • O projekcie
         • Galeria
          • Stan obiektów przed realizacją I etapu
           • Brama cesarska
            • Dom Pracy Twórczej
             • Pałac
              • Pawilon im. E. Kamińskiej
              • Stan obiektów po realizacji I etapu
               • Dom Pracy Twórczej
                • Wieża i Kaplica
                 • Pałac
                  • Pawilon
                  • Stan przed realizacją II i III etapu
                   • Alejki i ogrodzenie
                    • Garaże
                     • Wieża i Kaplica
                      • Lewe skrzydło
                       • Łącznik
                        • Portiernia
                         • Prawe skrzydło
                         • Bieżąca realizacja Projektu
                          • Garaż wielostanowiskowy
                           • Wieża i Kaplica
                            • Park
                             • Pałac
                              • Łącznik
                               • Lewe skrzydło
                                • Prawe skrzydło
                             • Pozostałe inwestycje
                              • Aktualności
                               • Kontakt
                                • Galeria pozostałe inwestysje
                                 • Prace konserwatorskie w dawnej ujeżdżalni
                                  • Adaptacja budynku dawnej ujeżdżalni
                                   • Aranżacja piwnic Domu pracy twórczej
                                 • Przetargi
                                  • Dofinansowanie
                                   • Sklep