Piknik Leśno-Łowiecki „Cietrzewisko”

Piknik Leśno-Łowiecki „Cietrzewisko”

Organizatorem Pikniku Leśno-Łowieckiego „Cietrzewisko” jest Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach, Polskim Związkiem Łowieckim, Nadleśnictwem Koszęcin oraz gminą Koszęcin. W tym samym terminie odbędą się również zawody drwali w tym roku mocno rozbudowane o dodatkowe atrakcje.

XI Piknik Leśno - Łowiecki „Cietrzewisko”
3-5 września 2021 r.
Siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk, ul. Zamkowa 3
Siedziba Nadleśnictwa Koszęcin, ul. Sobieskiego 1

03.09.2021 r. 
„Leśny Dzień Edukacyjny” w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin
11:00 -14:00 – Stoiska i punkty informacyjne średnich szkół leśnych, spotkanie młodzieży szkół podstawowych z udziałem Dyrektorów szkół leśnych
– Stoisko gastronomiczne „Dobre z Lasu”
– Wystawy i ekspozycje przyrodnicze Nadleśnictwa Koszęcin  
– Stoiska edukacyjne Lasów Państwowych
– Pokaz rzeźbienia pilarką w drewnie

04.09.2021 r.
9:00 - 15:00 – Przesłuchania w ramach X Jubileuszu Śląskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej oraz Konkursu Sygnalistów Myśliwskich *
9:30 - 16:00 – Oficjalne otwarcie oraz konkurencje w ramach Mistrzostw Polski Drwali**
12:30 - 13:30 – Degustacja specjałów kuchni myśliwskiej*
13:10 - 14:15 – Pokaz i prezentacja ptaków drapieżnych - „FALCON” Krzysztof Domański*
14:15 -15:00 – Muzyka myśliwska, konkursy dla dzieci*
15:00 -16:00 – Pokaz i prezentacja ptaków drapieżnych - „FALCON” Krzysztof Domański**
15:00 -16:00 – Narodowe Czytanie - „Moralność Pani Dulskiej”** 
16:00 - 17:30 – Koncert Galowy w ramach X Jubileuszu Śląskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej oraz Konkursu Sygnalistów Myśliwskich**  
17:30 -18:30 – Występ Orkiestry Dętej z Mykanowa i Mażoretek  „PRESTO” z Mykanowa**
19:00 - 20:00 – Koncert KOLA I JULA**
20:30 - 22:00 – Koncert Damian Holecki** 
22:00 – Projekcja filmu pt. „Moralność Pani Dulskiej” (reż. T. Zagadło)**

05.09.2021r.
11:00 - 12:00 – Uroczysta Msza Hubertowska w kościele pw. Św. Trójcy w Koszęcinie (oprawa muzyczna - Zespół Reprezentacyjny Muzyki Myśliwskiej PZŁ)
12:00 - 16:00 – II cz. Mistrzostw Polski Drwali**
16:15 -17:00 – Zakończenie Mistrzostw Polski Drwali**
17:15 -18:30 – Koncert Zespołu Reprezentacyjnego Muzyki Myśliwskiej PZŁ**
18:40-20:00 – Koncert Sylwia Drzewiecka**
20:30 – Koncert pt. „Znaszli ten kraj” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny**

Atrakcje dodatkowe:
13:30 -18:00 – Stoiska edukacyjne i informacyjne Lasów Państwowych oraz stoisko tematyczne „Dobre z lasu”, SOBOTA/NIEDZIELA*,**
– Ekspozycja przyrodniczo-historyczna, SOBOTA/NIEDZIELA*
– Wystawa egzotycznych trofeów łowieckich, SOBOTA/NIEDZIELA*
– Wystawa malarstwa o tematyce łowieckiej, SOBOTA/NIEDZIELA*
– Woliera z kurakami leśnymi, SOBOTA/NIEDZIELA*
– Wystawa „Drewniane kościoły Górnego Śląska” - Leon Kozok - plastyk, lokalny artysta,

SOBOTA/NIEDZIELA*
– Wystawa „Prace dendrologiczne” - Janusz Bargieła z Poręby - lokalny twórca,

SOBOTA/NIEDZIELA*
– Stoiska lokalnych twórców i rękodzielników, SOBOTA/NIEDZIELA**

*Siedziba Nadleśnictwa Koszęcin
**Siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadynypolecamy