Dzieje się

22.06.2022
Koncertem w Filharmonii Częstochowskiej zainaugurowano wczoraj polską odsłonę projektu „Muzyczne re-transmisje. Tworzenie mostów kulturalnych w relacji środowisk muzycznych Norwegii i Polski”. Koncert jest pierwszym z trzech wspólnych występów chóru, baletu i orkiestry Zespołu „Śląsk” oraz Trondheim Symphony Orchestra&Opera, które w ramach projektu zostaną zrealizowane w Polsce. Dziś spotkanie z publicznością w Chorzowskim Centrum Kultury, 23 czerwca w Cavatina Hall w Bielsku Białej.

Koncert poprzedziła konferencja prasowa partnerów projektu. Podczas spotkania z mediami kierownictwo artystyczne oraz koordynatorzy projektu obu zespołów opowiadali o kształtowaniu dobrej współpracy pomiędzy instytucjami i koncepcji wspólnego programu, który publiczność może podziwiać w Polsce. Reprezentująca Trondheim Symphony Orchestra&Opera pani Charlotte Winsnes podkreśliła, że bazując na dotychczasowym przebiegu znakomitej współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” ma nadzieję na jej kontynuację w przyszłości.

Koncert rozpoczęła muzyczna prezentacja gości z Norwegii, którzy a’capella, pod kierunkiem chórmistrzyni Uršy Lah Rasmussen wykonali utwory ze swojego repertuaru. Następnie, wspólnie z chórem i orkiestrą Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, zabrzmiał utwór „Dies Irae” norweskiego kompozytora Ståle Kleiberg’a. Materiał muzyczny przygotowywany był już w kwietniu tego roku, w Koszęcinie, podczas warsztatów wokalnych które z artystami Zespołu „Śląsk” przeprowadziła pani Urša Lah Rasmussen. Na wspólnej scenie artyści obu zespołów spotkali się dopiero tuż przed samym koncertem w Częstochowie, wówczas po raz pierwszy mogła się odbyć próba połączonych chórów wraz z towarzyszeniem orkiestry pod batutą Zygmunta Magiery. Efekt artystycznej współpracy wybrzmiał znakomicie! W programie wokalnej części koncertu znalazły się także największe przeboje Zespołu „Śląsk”: „Karolinka” i „Szła dzieweczka”, a także – wykonana wspólnie z artystami Trondheim Symphony Orchestra&Opera – piosenka w opracowaniu muzycznym Wojciecha Kilara „Odwiązała mi się”. Publiczność gromkimi brawami doceniła twórczą pracę, jaką wykonali chórzyści z Trondheim, aby zaśpiewać ten utwór w języku polskim.

Po przerwie na scenie pojawili się tancerze Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z „Tańcami chasydzkimi”, w choreografii Michała Zubkowa. Był to ukłon w stronę organizatorów częstochowskiego Festiwalu Tańca Współczesnego "Pamięć miasta", który tego wieczoru w Filharmonii Częstochowskiej miał swoje podsumowanie. Tańce chasydzkie nawiązywały do tanecznych tradycji Częstochowy - motywu przewodniego Festiwalu. W dalszej części programu balet Zespołu „Śląsk” wykonał „Preludium” i „Exodus” w choreografii Michała Zubkowa do muzyki Wojciecha Kilara. Artyści Trondheim Symphony Orchestra&Opera wzbogacili widowisko baletowe partiami wokalnymi.

W ramach projektu „Muzyczne re-transmisje. Tworzenie mostów kulturalnych w relacji środowisk muzycznych Norwegii i Polski” odbędą się jeszcze dwa wspólne koncerty Zespołu „Śląsk” i Trondheim Symphony Orchestra&Opera: 22 czerwca w Chorzowskim Centrum Kultury i 23 czerwca w Cavatina Hall w Bielsku Białej, gdzie zakończy się realizacja artystycznej części projektu. Pozostanie jeszcze element naukowy – otwarta konferencja poświęcona możliwościom pozyskiwania funduszy w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na to spotkanie zapraszamy do Koszęcina, podczas „Święta Śląska”, 3 lipca o godz. 17:00 do Domu Pracy Twórczej.
3.06.2022
W dniach od 28 maja do 1 czerwca 36 osobowa delegacja artystów baletu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” uczestniczyła w realizacji norweskiej części projektu pn: „Muzyczne re-transmisje. Tworzenie mostów kulturalnych w relacjach środowisk muzycznych Polski i Norwegii”, dofinansowanego w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021.

Partnerem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” jest instytucja kultury Trondheim Symfoniorkester & Opera, która ugościła artystów Zespołu „Śląsk” w swojej siedzibie. W Teatrze Olavshallen Concert Hall w Trondheim artyści baletu zaprezentowali dwukrotnie spektakl baletowy „Exodus” poprzedzony „Preludium”. Oparte na stylistyce tańca współczesnego, pełne ekspresji i historycznych inspiracji, widowisko jest wyrazem poszukiwań artystycznych Zespołu „Śląsk”, od lat otwartego na ciekawe, nowatorskie projekty. To swoiste spotkanie kultur, pokazanie innego typu tańca oraz muzyki inspirowanej dziełami Zespołu „Śląsk”. Jego twórcą jest choreograf i kierownik baletu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” Michaił Zubkow, który opierając się na treściach i emocjach zawartych w muzyce światowej sławy kompozytora Wojciecha Kilara, ukazał życie jako podróż w poszukiwaniu szczęścia, zaspokojenia własnych pragnień i bliskości drugiego człowieka.

Artyści „Śląska” przeprowadzili również cieszące się dużym zainteresowaniem warsztaty, których uczestnicy mieli bezpośrednią okazję zetknąć się z polską kulturą za pomocą nauki jednego z najpopularniejszych tańców śląskich „Trojaka” oraz polskiego tańca narodowego „Poloneza”. Podjęli się również organizacji tanecznego flashmoba na Rynku głównym Trondheim, zapraszając do poloneza dziesiątki mieszkańców.

Projekt  przyczyni się do wzmocnienia relacji pomiędzy norweskimi i polskimi instytucjami kultury oraz wpłynie na rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami i uczestnikami życia kulturalnego obu krajów. Poprzez wymianę doświadczeń, wiedzy oraz praktykę w zakresie udziału w kulturze, bez wątpienia poszerzy znajomość tradycji muzycznych Norwegii i Polski.

Norweska część projektu już niedługo doczeka się kontynuacji. Od 6 do 10 czerwca delegacja Zespołu „Śląsk” będzie pracować z chórem Trondheim Symfoniorkester & Opera. Kolejne wydarzenia odbędą się w Polsce w czerwcu: 21-go w Częstochowie, 22-go w Chorzowie
i 23-go w Bielsku-Białej.


   

   

   

   

   

   


30.05.2022
Próby do spektaklu "Exodus" na scenie w Trondheim.

   

   

28.04.2022
Warsztaty wokalne w ramach projektu norweskiego

26 i 27 kwietnia 2020 roku w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie odbyły się międzynarodowe warsztaty wokalne, które zostały zrealizowane w ramach projektu z programu „kultura”, działanie 2 „poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021 - „Muzyczne re-transmisje. Tworzenie mostów kulturalnych w relacjach środowisk muzycznych Norwegii i Polski”. Warsztaty z artystami chóru Zespołu „Śląsk” przeprowadziła chórmistrzyni Trondheim Symphony Orchestra - Urša Lah Rasmussen. Podczas trzech sesji pracowała nad repertuarem związanym z czerwcowym cyklem koncertów w Polsce, które Zespół „Śląsk” i chór Trondheim Symphony Orchestra zrealizują w ramach projektu. Zakres repertuarowy warsztatów objął między innymi utwory klasyczne oraz współczesnego norweskiego kompozytora Ståle Kleiberg’a.

   


Spotkanie z kulturą norweską

27 kwietnia 2022 roku w naszej siedzibie zrealizowane zostały działania w ramach projektu „Muzyczne re-transmisje. Tworzenie mostów kulturalnych w relacjach środowisk muzycznych Norwegii i Polski” z programu „kultura”, działanie 2 „poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MFEOG 2014 – 2021. Tego dnia odbyły się warsztaty z udziałem dwóch grup folklorystycznych - „Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej”, złożonego z młodzieży do 18. roku życia oraz zespołu wokalnego „Kupskie Echo” z Kup - częściowo reprezentującego mniejszość niemiecką. Celem warsztatów było zapoznanie się z rdzenną kulturą muzyczną Norwegii oraz doskonalenie umiejętności wokalnych. Zajęcia poprowadziła Urša Lah Rasmussen - chórmistrzyni Trondheim Symphony Orchestra, przedstawicielka partnera projektu po stronie norweskiej. Tematyka warsztatów objęła m.in. joik - tradycyjny śpiew norweskich ludów rdzennych. Dodatkowym atutem warsztatów była prezentacja wybranych utworów z repertuaru zaproszonych zespołów folklorystycznych oraz pokaz regionalnych strojów ludowych. Podczas warsztatów przedstawiona została również multimedialna prezentacja, przybliżająca kulturę rdzennych ludów północnej części Europy, w tym Norwegii. Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem, rozdaniem certyfikatów uczestnictwa oraz pamiątkowym zdjęciem.26-27.04.2022
W dniach 26 i 27 kwietnia w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” odbędą się międzynarodowe warsztaty wokalne. Realizacja warsztatów odbędzie się w ramach projektu pn. Muzyczne re-transmisje. Tworzenie mostów kulturalnych w relacjach środowisk muzycznych Norwegii i Polski realizowanego z programu „kultura”, działanie 2 „poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach mf EOG 2014 – 2021. Istotą projektu jest nawiązanie artystycznej współpracy między Trondheim Symphony Orchestra & Opera oraz Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Warsztaty w Koszęcinie prowadzone będą przez chórmistrzynię Trondheim Symphony Orchestra, Panią Uršę Lah Rasmussen. Obok chóru Zespołu „Śląsk” w warsztatach wezmą udział dwa zespoły amatorskie, które przyjęły zaproszenie do udziału w warsztatach: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej z Cieszyna złożony z młodzieży do 18 roku życia oraz Zespół Wokalny Kupskie Echo z Kup, w którego składzie są osoby reprezentujące mniejszość niemiecką. Tematem warsztatów będą tradycyjne pieśni norweskie.

Urša Lah Rasmussen studiowała dyrygenturę chóralną w Akademii Muzycznej w Lublanie (Słowenia) oraz na Uniwersytecie w Tromsø (Norwegia).

Z mieszanym chórem młodzieżowym Veter, Uniwersytetem APZ Tone Tomšič w Lublanie i Narodowym Chórem Kameralnym Radia brała udział w wielu premierowych wykonaniach, zdobywając wiele nagród specjalnych i wyróżnień dyrygenckich na krajowych i prestiżowych międzynarodowych konkursach chóralnych, w tym Grand Prix Europy (Debrecen, 2008).

Od jesieni 2009 Urša Lah Rasmussen mieszka w Norwegii. W latach 2010 – 2017 uczyła dyrygentury chóralnej i prowadzenia zespołów na Uniwersytecie w Tromsø, była kierownikiem artystycznym i dyrygentem Finnmark Operakor oraz kierownikiem artystycznym i dyrygentem University Choir Mimas. Pracowała również jako chórmistrz dla Artic Philharmonic Orchestra i Kristiansand Symphony Orchestra.

Od jesieni 2018 do wiosny 2020 zajmowała stanowisko Associate Professor of Ensemble prowadzącego na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii w Trondheim. Obecnie dyryguje Chórem Trondheim Symphony Orchestra & Opera oraz pracuje jako chórmistrz dla Trondheim Symphony Orchestra & Opera.

Jest wykładowcą seminariów edukacyjnych dla dyrygentów chóralnych, częstym członkiem paneli orzekających na międzynarodowych konkursach chóralnych i dyrygenckich, gościnnym dyrygentem profesjonalnych chórów i uznanych zespołów oraz jednym z dwóch liderów artystycznych międzynarodowego chóru kameralnego Utopia & Reality.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej jest zespołem amatorskim i profesjonalnym zarazem. Mimo, że członkowie są amatorami; uczniami, studentami i ludźmi różnych zawodów, łączy ich jednak wspólna pasja – umiłowanie pieśni i tańca, umiłowanie piękna Ojczyzny, wiatru na groniach, uroku cieszyńskich kamieniczek, całego piękna dziedzictwa przodków. Zespół jest wizytówką i ambasadorem (bez granic) Ziemi Cieszyńskiej i Cieszyna. Kierownikiem Zespołu jest Karolina Małysz-Tulec.

Zespół Wokalny KUPSKIE ECHO powstał w 1995 roku, pierwotnie jako chór kościelny. Kierownikiem artystycznym jest Agnieszka Ślusarczyk – dyrygent, manager kultury, wykładowca akademicki. Działalność zespołu finansowana jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Kupskie Echo występuje w kraju i za granicą. Zespół ma swym koncie wiele nagród w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich. Wykonuje pieśni w języku polskim, niemieckim i w gwarze śląskiej.

6.10.2021
„Muzyczne re-transmisje” - konferencja metodyczna dla młodych artystów

30 września 2021 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Zespołu „Śląsk” odbyła się konferencja metodyczna realizowana w ramach projektu ministerialnego „Muzyczne re-transmisje. Tworzenie mostów kulturalnych w relacjach środowisk muzycznych Norwegii i Polski”.

Spotkanie, przeprowadzone w formule hybrydowej (również online), współorganizowane zostało przez partnerów projektu: Zespół „Śląsk” oraz Trondheim Symfoniorkester & Opera. Dotyczyło wsparcia działalności artystycznej młodych osób, rozpoczynających samodzielną aktywność w tej branży jako freelancerze lub jako start-up. W konferencji uczestniczyły osoby reprezentujące instytucje dysponujące w tym zakresie środkami finansowymi oraz specjaliści od zagadnień aplikacji o fundusze. Wśród zaproszonych osób obecni byli: Jan Łosakiewicz - wiceprezydent organizacji Polskiej Sekcji CIOFF, Mariusz Zaręba - członek Zarządu Subito dotacje, Anna Maria Teperek - przewodnicząca komisji ds. edukacji Polskiej Sekcji CIOFF, Maciej Seniw - kierownik działu programowego departamentu tańca w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca, Mirosław Szołtysek - śląski artysta estradowy oraz ze strony Zespołu „Śląsk” Hanna Seweryn - koordynator projektu i Barbara Nowak - international relations manager. Ważnym akcentem spotkania było wystąpienie Kristin Reigstad - przedstawicielki norweskiego partnera, która przybliżyła realia życia kulturalnego w Norwegii.

17.09.2021
Wizyta studyjna w Norwegii

W dniach 6-9 września 2021 roku, podczas wyjazdu do Norwegii, delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” spotkała się z przedstawicielami partnera projektu - Trondheim Symfoniorkester&Opera https://www.tso.no/. Podczas dwóch dni spotkań szczegółowo zostały sformułowane kwestie organizacyjne i artystyczne wspólnego projektu.

Przedmiotem rozmów w aspekcie artystycznym było omówienie wspólnych wstępów chóru z Trondheim i „Śląska” w dziele „Exodus - Muzyczne re-transmisje…”. Podjęto pierwsze wspólne decyzje odnośnie repertuaru wokalnego i muzycznego ujętego w ramach projektu. Ważną kwestią było zapoznanie się z warunkami technicznymi sali w kompleksie Olavshallen https://www.olavshallen.no/arrangere/lille-sal, na której scenie zaprezentowany zostanie spektakl  „Exodus…”. Ustalono również tezy dotyczące promocji i reklamy projektu. W trosce o ochronę środowiska oraz ze względu na oszczędności plakaty promujące wydarzenie będą drukowane w ilości 10 sztuk przez partnera projektu. 

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją spowodowaną pandemią i wzmożoną aktywnością szczepień (zwłaszcza w Norwegii), większość działań artystycznych związanych z podróżami międzynarodowymi oraz występami przed publicznością, zostało zaplanowanych pomiędzy drugą połową kwietnia a końcem czerwca 2022 roku. Według założeń projektu warsztaty chóralne dla artystów „Śląska” oraz dla amatorów również zostaną zrealizowane w drugiej połowie kwietnia przyszłego roku. Ponadto ustalono, iż wspólne koncerty w Trondheim odbędą się w terminach 30-31 maja, natomiast w Polsce zespoły wystąpią w dniach 22-23 czerwca.
3.09.2021 r.
„Muzyczne re-transmisje” - konferencja prasowa

2 września 2021 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Zespołu „Śląsk” odbyła się konferencja prasowa (online) dotycząca projektu „Muzyczne re-transmisje. Tworzenie mostów kulturalnych w relacjach środowisk muzycznych Polski i Norwegii”. Projekt, realizowany wspólnie z Trondheim Symfoniorkester&Opera, współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014 - 2021, w ramach programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

W spotkaniu uczestniczyli: Zbigniew Cierniak - Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny oraz Jarosław Świątek - kierownik artystyczny, Michaił Zubkow - kierownik baletu, Hanna Seweryn - zastępca kierownika Działu Edukacji, koordynator projektu, Barbara Nowak - International Relations Manager, tłumacz. Po stronie norweskiej, jako przedstawiciele Trondheim Symfoniorkester&Opera, na konferencji obecni byli: Charlotte Winsnes koordynator produkcji, koordynator projektu oraz Ryk Leinana - kierownik operacyjny.

Konferencja miała na celu przybliżenie głównych założeń, celów i sposobu realizacji projektu, zakładającego rozwój współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi instytucjami kultury oraz międzynarodową promocję  polskiej i norweskiej kultury muzycznej. Omówione i przestawione zostały wspólne przedsięwzięcia artystyczne realizowane w ramach projektu, mające na celu zmniejszenie barier w dostępie do kultury. Wskazane zostały również niektóre rezultaty projektu, w tym wzmocnienie kompetencji i umiejętności specjalistów z sektora kultury i dziedzictwa kulturowego oraz sektora branż kreatywnych.polecamy