Dzieje się

28.04.2022
Warsztaty wokalne w ramach projektu norweskiego

26 i 27 kwietnia 2020 roku w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie odbyły się międzynarodowe warsztaty wokalne, które zostały zrealizowane w ramach projektu z programu „kultura”, działanie 2 „poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021 - „Muzyczne re-transmisje. Tworzenie mostów kulturalnych w relacjach środowisk muzycznych Norwegii i Polski”. Warsztaty z artystami chóru Zespołu „Śląsk” przeprowadziła chórmistrzyni Trondheim Symphony Orchestra - Urša Lah Rasmussen. Podczas trzech sesji pracowała nad repertuarem związanym z czerwcowym cyklem koncertów w Polsce, które Zespół „Śląsk” i chór Trondheim Symphony Orchestra zrealizują w ramach projektu. Zakres repertuarowy warsztatów objął między innymi utwory klasyczne oraz współczesnego norweskiego kompozytora Ståle Kleiberg’a.

Spotkanie z kulturą norweską

27 kwietnia 2022 roku w naszej siedzibie zrealizowane zostały działania w ramach projektu „Muzyczne re-transmisje. Tworzenie mostów kulturalnych w relacjach środowisk muzycznych Norwegii i Polski” z programu „kultura”, działanie 2 „poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MFEOG 2014 – 2021. Tego dnia odbyły się warsztaty z udziałem dwóch grup folklorystycznych - „Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej”, złożonego z młodzieży do 18. roku życia oraz zespołu wokalnego „Kupskie Echo” z Kup - częściowo reprezentującego mniejszość niemiecką. Celem warsztatów było zapoznanie się z rdzenną kulturą muzyczną Norwegii oraz doskonalenie umiejętności wokalnych. Zajęcia poprowadziła Urša Lah Rasmussen - chórmistrzyni Trondheim Symphony Orchestra, przedstawicielka partnera projektu po stronie norweskiej. Tematyka warsztatów objęła m.in. joik - tradycyjny śpiew norweskich ludów rdzennych. Dodatkowym atutem warsztatów była prezentacja wybranych utworów z repertuaru zaproszonych zespołów folklorystycznych oraz pokaz regionalnych strojów ludowych. Podczas warsztatów przedstawiona została również multimedialna prezentacja, przybliżająca kulturę rdzennych ludów północnej części Europy, w tym Norwegii. Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem, rozdaniem certyfikatów uczestnictwa oraz pamiątkowym zdjęciem.
W dniach 26 i 27 kwietnia w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” odbędą się międzynarodowe warsztaty wokalne. Realizacja warsztatów odbędzie się w ramach projektu pn. Muzyczne re-transmisje. Tworzenie mostów kulturalnych w relacjach środowisk muzycznych Norwegii i Polski realizowanego z programu „kultura”, działanie 2 „poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach mf EOG 2014 – 2021. Istotą projektu jest nawiązanie artystycznej współpracy między Trondheim Symphony Orchestra & Opera oraz Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Warsztaty w Koszęcinie prowadzone będą przez chórmistrzynię Trondheim Symphony Orchestra, Panią Uršę Lah Rasmussen. Obok chóru Zespołu „Śląsk” w warsztatach wezmą udział dwa zespoły amatorskie, które przyjęły zaproszenie do udziału w warsztatach: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej z Cieszyna złożony z młodzieży do 18 roku życia oraz Zespół Wokalny Kupskie Echo z Kup, w którego składzie są osoby reprezentujące mniejszość niemiecką. Tematem warsztatów będą tradycyjne pieśni norweskie.

Urša Lah Rasmussen studiowała dyrygenturę chóralną w Akademii Muzycznej w Lublanie (Słowenia) oraz na Uniwersytecie w Tromsø (Norwegia).

Z mieszanym chórem młodzieżowym Veter, Uniwersytetem APZ Tone Tomšič w Lublanie i Narodowym Chórem Kameralnym Radia brała udział w wielu premierowych wykonaniach, zdobywając wiele nagród specjalnych i wyróżnień dyrygenckich na krajowych i prestiżowych międzynarodowych konkursach chóralnych, w tym Grand Prix Europy (Debrecen, 2008).

Od jesieni 2009 Urša Lah Rasmussen mieszka w Norwegii. W latach 2010 – 2017 uczyła dyrygentury chóralnej i prowadzenia zespołów na Uniwersytecie w Tromsø, była kierownikiem artystycznym i dyrygentem Finnmark Operakor oraz kierownikiem artystycznym i dyrygentem University Choir Mimas. Pracowała również jako chórmistrz dla Artic Philharmonic Orchestra i Kristiansand Symphony Orchestra.

Od jesieni 2018 do wiosny 2020 zajmowała stanowisko Associate Professor of Ensemble prowadzącego na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii w Trondheim. Obecnie dyryguje Chórem Trondheim Symphony Orchestra & Opera oraz pracuje jako chórmistrz dla Trondheim Symphony Orchestra & Opera.

Jest wykładowcą seminariów edukacyjnych dla dyrygentów chóralnych, częstym członkiem paneli orzekających na międzynarodowych konkursach chóralnych i dyrygenckich, gościnnym dyrygentem profesjonalnych chórów i uznanych zespołów oraz jednym z dwóch liderów artystycznych międzynarodowego chóru kameralnego Utopia & Reality.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej jest zespołem amatorskim i profesjonalnym zarazem. Mimo, że członkowie są amatorami; uczniami, studentami i ludźmi różnych zawodów, łączy ich jednak wspólna pasja – umiłowanie pieśni i tańca, umiłowanie piękna Ojczyzny, wiatru na groniach, uroku cieszyńskich kamieniczek, całego piękna dziedzictwa przodków. Zespół jest wizytówką i ambasadorem (bez granic) Ziemi Cieszyńskiej i Cieszyna. Kierownikiem Zespołu jest Karolina Małysz-Tulec.

Zespół Wokalny KUPSKIE ECHO powstał w 1995 roku, pierwotnie jako chór kościelny. Kierownikiem artystycznym jest Agnieszka Ślusarczyk – dyrygent, manager kultury, wykładowca akademicki. Działalność zespołu finansowana jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Kupskie Echo występuje w kraju i za granicą. Zespół ma swym koncie wiele nagród w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich. Wykonuje pieśni w języku polskim, niemieckim i w gwarze śląskiej.

6.10.2021
„Muzyczne re-transmisje” - konferencja metodyczna dla młodych artystów

30 września 2021 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Zespołu „Śląsk” odbyła się konferencja metodyczna realizowana w ramach projektu ministerialnego „Muzyczne re-transmisje. Tworzenie mostów kulturalnych w relacjach środowisk muzycznych Norwegii i Polski”.

Spotkanie, przeprowadzone w formule hybrydowej (również online), współorganizowane zostało przez partnerów projektu: Zespół „Śląsk” oraz Trondheim Symfoniorkester & Opera. Dotyczyło wsparcia działalności artystycznej młodych osób, rozpoczynających samodzielną aktywność w tej branży jako freelancerze lub jako start-up. W konferencji uczestniczyły osoby reprezentujące instytucje dysponujące w tym zakresie środkami finansowymi oraz specjaliści od zagadnień aplikacji o fundusze. Wśród zaproszonych osób obecni byli: Jan Łosakiewicz - wiceprezydent organizacji Polskiej Sekcji CIOFF, Mariusz Zaręba - członek Zarządu Subito dotacje, Anna Maria Teperek - przewodnicząca komisji ds. edukacji Polskiej Sekcji CIOFF, Maciej Seniw - kierownik działu programowego departamentu tańca w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca, Mirosław Szołtysek - śląski artysta estradowy oraz ze strony Zespołu „Śląsk” Hanna Seweryn - koordynator projektu i Barbara Nowak - international relations manager. Ważnym akcentem spotkania było wystąpienie Kristin Reigstad - przedstawicielki norweskiego partnera, która przybliżyła realia życia kulturalnego w Norwegii.

17.09.2021 r.
Wizyta studyjna w Norwegii

W dniach 6-9 września 2021 roku, podczas wyjazdu do Norwegii, delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” spotkała się z przedstawicielami partnera projektu - Trondheim Symfoniorkester&Opera https://www.tso.no/. Podczas dwóch dni spotkań szczegółowo zostały sformułowane kwestie organizacyjne i artystyczne wspólnego projektu.

Przedmiotem rozmów w aspekcie artystycznym było omówienie wspólnych wstępów chóru z Trondheim i „Śląska” w dziele „Exodus - Muzyczne re-transmisje…”. Podjęto pierwsze wspólne decyzje odnośnie repertuaru wokalnego i muzycznego ujętego w ramach projektu. Ważną kwestią było zapoznanie się z warunkami technicznymi sali w kompleksie Olavshallen https://www.olavshallen.no/arrangere/lille-sal, na której scenie zaprezentowany zostanie spektakl  „Exodus…”. Ustalono również tezy dotyczące promocji i reklamy projektu. W trosce o ochronę środowiska oraz ze względu na oszczędności plakaty promujące wydarzenie będą drukowane w ilości 10 sztuk przez partnera projektu. 

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją spowodowaną pandemią i wzmożoną aktywnością szczepień (zwłaszcza w Norwegii), większość działań artystycznych związanych z podróżami międzynarodowymi oraz występami przed publicznością, zostało zaplanowanych pomiędzy drugą połową kwietnia a końcem czerwca 2022 roku. Według założeń projektu warsztaty chóralne dla artystów „Śląska” oraz dla amatorów również zostaną zrealizowane w drugiej połowie kwietnia przyszłego roku. Ponadto ustalono, iż wspólne koncerty w Trondheim odbędą się w terminach 30-31 maja, natomiast w Polsce zespoły wystąpią w dniach 22-23 czerwca.
3.09.2021 r.
„Muzyczne re-transmisje” - konferencja prasowa

2 września 2021 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Zespołu „Śląsk” odbyła się konferencja prasowa (online) dotycząca projektu „Muzyczne re-transmisje. Tworzenie mostów kulturalnych w relacjach środowisk muzycznych Polski i Norwegii”. Projekt, realizowany wspólnie z Trondheim Symfoniorkester&Opera, współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014 - 2021, w ramach programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

W spotkaniu uczestniczyli: Zbigniew Cierniak - Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny oraz Jarosław Świątek - kierownik artystyczny, Michaił Zubkow - kierownik baletu, Hanna Seweryn - zastępca kierownika Działu Edukacji, koordynator projektu, Barbara Nowak - International Relations Manager, tłumacz. Po stronie norweskiej, jako przedstawiciele Trondheim Symfoniorkester&Opera, na konferencji obecni byli: Charlotte Winsnes koordynator produkcji, koordynator projektu oraz Ryk Leinana - kierownik operacyjny.

Konferencja miała na celu przybliżenie głównych założeń, celów i sposobu realizacji projektu, zakładającego rozwój współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi instytucjami kultury oraz międzynarodową promocję  polskiej i norweskiej kultury muzycznej. Omówione i przestawione zostały wspólne przedsięwzięcia artystyczne realizowane w ramach projektu, mające na celu zmniejszenie barier w dostępie do kultury. Wskazane zostały również niektóre rezultaty projektu, w tym wzmocnienie kompetencji i umiejętności specjalistów z sektora kultury i dziedzictwa kulturowego oraz sektora branż kreatywnych.


polecamy