Włączeni w kulturę

 „Lato z muzami” stanowi połączenie sfery artystycznej i edukacyjnej. Jest to działanie środowiskowe, dedykowane osobom ze szczególnymi potrzebami, integrujące społecznie osoby niesłyszące i słabosłyszące, niewidzące i słabowidzące w podeszłym wieku oraz z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi. W ramach zadania zostaną zorganizowane dwa 5 dniowe turnusy, na których osoby ze szczególnymi potrzebami będą korzystały z cyklu warsztatów artystycznych i edukacyjnych oraz zajęć aktywności ruchowej. Zajęcia te  pozwolą uczestnikom,  w sposób dla nich dostosowany, w pełni uczestniczyć w ofercie kulturalnej, na co dzień realizowanej przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Celem jest niwelowanie barier w dostępie do kultury.

Poprzez kontakt z żywą muzyką, tańcem, ruchem i zajęciami plastycznymi uczestnicy będą rozwijali swoją wrażliwość na piękno i estetykę. Będą zmieniali otoczenie, które ich okala, a także przełamywali bariery. Współpraca z profesjonalnymi pedagogami Zespołu „Śląsk’ pozwoli obydwu uczestniczącym w zajęciach stronom lepiej poznać swoje ograniczenia, pokonać wewnętrzy strach , a także rozwinąć umiejętności współpracy. 

W pierwszym turnusie odbywającym się w dniach 23 – 27 lipca 2022 r. przewidujemy udział osób z niepełnosprawnością intelektualną, która będzie stanowić jedną grupę warsztatową oraz osoby niewidzące i słabowidzące którzy będą stanowili druga grupę warsztatową. Do udziału w drugim turnusie w dniach 22 -26 sierpmia 2022r. zapraszamy do pierwszej grupy osoby niesłyszące oraz słabosłyszące a do drugiej grupy osoby z niepełnosprawnością ruchową, szczególnie poruszające się na wózkach inwalidzkich. Każda z grup będzie realizowała odrębny program nauczania przygotowany przez Zespół „Śląsk”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.Warunki uczestnictwa


polecamy