TRASA KONCERTOWA

Planowany przebieg trasy zagranicznej – listopad 2023 roku:

  • 20 listopada - pokaz artystyczny w Tokio
  • 21 listopada - pokaz artystyczny w Tokio
  • 22 listopada - warsztaty polskiego tańca w Gifu
  • 23 listopada - pokaz artystyczny w Gifu
  • 25 listopada - pokaz artystyczny i warsztaty polskiego tańca w Kioto (Kansai)


Pokazy artystyczne będą łączyły repertuar ludowy z jego współczesnymi inspiracjami muzycznymi i baletowymi. Program artystyczny i edukacyjny w formie warsztatów zostanie wzbogacony spotkaniami z publicznością i lokalnymi instytucjami kulturalnymi, których celem będzie wymiana i pogłębianie wiedzy na temat kultury obu krajów, prezentacja dorobku kulturalnego Polski oraz Zespołu szczególnie w świetle obchodzonego Jubileuszu 70-lecia Zespołu.

Połączenie repertuaru ludowego: współczesności z motywami ludowymi oraz warsztaty tańca ludowego tworzyć będą spójną formułę zadania, podkreślającą w przemyślany i wzajemnie uzupełniający się sposób ponadczasowe znaczenie polskiej kultury ludowej jako czynnika integrującego międzynarodowe środowisko tańca i muzyki, będąc tym samym inhibitorem kolejnych działań w przyszłości.


polecamy