„ŚLĄSK” TOUR – w 80 minut dookoła świata

Zadanie: „ŚLĄSK” TOUR – w 80 minut dookoła świata. Inspiracje artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” w kształtowaniu dialogu międzykulturowego. Polska na styku kultur od Japonii, przez Izrael po USA

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Kultura inspirująca”

Celem zadania jest promocja kultury polskiej i dorobku narodowego poza granicami Polski, który został obrany jako element wielokulturowej płaszczyzny ugruntowanych artystycznych działań Zespołu „Śląsk”, osiągnięty dzięki wieloletniej współpracy z szeregiem instytucji, wywodzących się z różnych środowisk kultury i szerokiej perspektywy geograficznej, której efektem jest gotowość podjęcia przez Zespół „Śląsk” artystycznego dialogu, opartego na kanwie polskiego dziedzictwa kulturowego i światowego, w tym podkreślającego elementy polsko - żydowskie.

Zadanie priorytetowo posłuży pogłębieniu relacji środowisk polskiej kultury z Polonią amerykańską, a także wspomoże proces popularyzowania kultury Narodu Polskiego, co wpłynie na wzmacnianie świadomości Polaków żyjących poza granicami kraju o ich tożsamości narodowej.

Głównym założeniem projektu jest kontynuacja przyjętej przez Zespół „Śląsk” misji wobec polskiego dziedzictwa narodowego, którego u podstawy leży szczególna troska o należyte i pieczołowite pielęgnowanie twórczości z kręgu tradycyjnej kultury ludowej, wypracowanej przez Zespół „Śląsk” przez niemal 70 lat swojej działalności - popularyzując w Polsce i na arenie międzynarodowej wartości, będące istotą narodowej tożsamości.

Zadanie „ŚLĄSK” TOUR – w 80 minut dookoła świata. Inspiracje artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” w kształtowaniu dialogu międzykulturowego. Polska na styku kultur od Japonii, przez Izrael po USA” polegać będzie na zrealizowaniu trasy koncertowej w USA i zaprezentowaniu szerokiemu gronu publiczności programu artystycznego o unikatowej kompilacji polskich pieśni i tańców oraz świata, z elementami żydowskimi.

Koncerty odbędą się w New Britain (Connecticut), Jersey (New Jersey), West Bronx (New York), Philadelphia (Pennsylvania), Worcester (Massachusetts), Albany (New York), Buffalo (New York), Cleveland (Ohio), Chicago (Illinois – dwa koncerty).

Trasa koncertowa zostanie poprzedzona wizytą studyjną delegacji Zespołu w USA, w celu dokonania wizji lokalnej i technicznej miejsc koncertowych, z zapoznaniem się z warunkami technicznymi.

Zespół „Śląsk” podczas realizacji zadania i trasy zagranicznej w USA zaprezentuje amerykańskiej publiczności repertuar międzynarodowy. Będzie to unikatowa kompilacja polskich pieśni i tańców oraz świata, z elementami żydowskimi. Dobór repertuaru w prezentacji scenicznej, będzie swoistym dialogiem międzykulturowym.

Polska placówka zagraniczna
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorkupolecamy