PARTNERZY

Do projektu zostali zaproszeni Partnerzy, z którymi Zespół już wcześniej współpracował. Wszystkie założone przedsięwzięcia artystyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem, a niniejsze zadanie służyło pogłębianiu wzajemnych relacji partnerskich i rozwinięciu współpracy istotnych przy realizacji  projektów w przyszłości.

Theater Xcai w Tokio
Teatr Xcai powstał w 1992 r. Jest to instytucja, której głównym polem działalności jest teatr i taniec, zwłaszcza awangardowy, zasłużony w Japonii dla popularyzacji w Japonii twórczości Witkacego, Witolda Gombrowicza, Tadeusza Kantora. Kierująca od początku tym teatrem pani Misako Ueda została uhonorowana m.in. Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nauczycielka tańca ihon buyo, która opowiada o stosunkach polsko-japońskich przez pryzmat tańca.

Instytut Polski w Tokio
Instytut Polski w Tokio został utworzony 17 listopada 2011 r. jako pierwsza tego typu placówka zagraniczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w Azji Wschodniej i 22. na świecie. Jej powstanie było potwierdzeniem dużej wagi jaką Polska przywiązuje do stosunków z Japonią, do rozwoju z tym krajem współpracy w dziedzinie gospodarczej, naukowo-technicznej i kulturalnej, do rozszerzania kontaktów i wymiany osobowej między obu krajami, w tym młodzieży i studentów. Misją Instytutu jest budowanie prawidłowego, rzeczywistego wizerunku Polski i jej rozpoznawalności w Japonii poprzez zapewnianie i przekazywanie rzetelnej informacji i wiedzy o Polsce, jej historii, dniu dzisiejszym, jej kulturze, zachodzących zmianach cywilizacyjnych, rosnącej pozycji Polski w EU, NATO, w Europie oraz na świecie i in. w działaniach placówki w tym kraju, szczególnie w kontaktach i w ramach współpracy z japońskimi mediami, instytucjami, uczelniami i szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi. Szczególną rolę w kształtowaniu obrazu Polski odgrywa zwiększanie obecności polskiej kultury, jej bogatego dziedzictwa w tej sferze w Japonii, gdzie to nasza kultura jest najbardziej znanym i kojarzonym z Polską produktem. Zadaniem Instytutu Polskiego w Tokio jest inicjowanie, realizowanie, wspieranie w tym kraju projektów promujących osiągnięcia polskiej muzyki, kinematografii, teatru, literatury, sztuki współczesnej, plakatu in. Zadanie to Instytut realizuje we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z podległymi mu instytucjami odpowiedzialnymi za promocję polskiej kultury za granicą. Od 2015 r. nieprzerwanie i regularnie współpracuje z Zespołem „Śląsk”, wspiera projekty artystyczne (tournée, koncerty, warsztaty tańca) i promocję Zespołu „Śląsk” w Japonii.

Ambasada RP w Tokio
Japonia i Polska po raz pierwszy nawiązały stosunki dyplomatyczne w 1919 r. W sierpniu 1920, Józef Targowski został pierwszym oficjalnym przedstawicielem RP w Japonii. W latach międzywojennych funkcjonowały polskie konsulaty honorowe w Osace (od 1926) i Jokohamie (od 1934). W 1937 relacje dyplomatyczne podniesiono ze szczebla poselstw do rangi ambasad. Od zamknięcia ambasady w roku 1941, ponowne nawiązanie stosunków dyplomatycznych miało miejsce w 1957. W tym samym roku przybył do Japonii Tadeusz Żebrowski – pierwszy powojenny ambasador Polski w Tokio. W 2001 otwarto nowy budynek Ambasady RP w Tokio.

Japońsko-Polskie Towarzystwo Przyjaźni Miłośników Tańca Ludowego
Japońsko-Polskie Towarzystwo Przyjaźni Miłośników Tańca Ludowego powstało z inicjatywy IP w Tokio w czerwcu 2014 r. Zrzesza ono zespoły, działaczy i tancerzy amatorów, którzy wykonują głównie polskie tańce narodowe i ludowe - w sumie kilkanaście zespołów i grup, liczących w sumie kilkaset osób, rozrzuconych po całej Japonii. Jeszcze przed powstaniem towarzystwa, zespoły te organizowały cyklicznie co roku Festiwal Polskiego Tańca, który jest nadal kontynuowany.

Zespoły i członkowie tego towarzystwa są z reguły również członkami dużej, silnej organizacji zrzeszającej miłośników tańca ludowego w Japonii - Japońskiej Federacji Tańca Ludowego. Prezesem Japońsko-Polskiego Towarzystwa Przyjaźni Miłośników Tańca Ludowego jest pan Iwao Monma, lider zespołu polskiego tańca z Sendai, który jest zarazem członkiem ww. Japońskiej Federacji Tańca Ludowego. Sekretarzem Generalnym Towarzystwa jest pan Hideki Imai, współlider zespołu polskiego tańca w Regionie Kansai „KRAKO-KAI”. Towarzystwo od 2015 r. ściśle współpracuje z Zespołem „Śląsk” w zakresie promocji polskiej kultury w Japonii, a zwłaszcza polskiego tańca. Aktywnie wsparło i współpracowało z Zespołem „Śląsk” podczas realizacji projektów w Japonii, m.in. podczas występów i warsztatów w 2015 r., tournée w 2019 r., projektu „EXODUS” w 2020 r., czy projektu „Folk Solution” w 2022 r. Obecnie regularnie zamieszcza nagrania koncertów i materiały Zespołu „Śląsk” w posiadanych mediach społecznościowych, upowszechnia je za pośrednictwem narzędzi informacji i promocji ww. Japońskiej Federacji Tańca Ludowego. Owocem tej żywej współpracy jest podpisana w 2021 roku Deklaracja o współpracy partnerskiej między Zespołem „Śląsk”, a  towarzystwem KRAKO-KAI.

Rząd Prefektury Gifu - Wydział Wymiany Międzynarodowej
W lipcu 1871 roku, japoński rząd narodowy ustanowił system prefekturalny łączący wszystkie dawne prowincje Japonii w prefektury. Dziewięć prefektur w okręgu Mino i jedna w okręgu Hida (prefektura Takayama) zostały utworzone na terenach, które tworzą dzisiejsze Gifu.

Gifu położone jest niemal w centrum Japonii.  Ma powierzchnię około 10 621 kilometrów kwadratowych i zajmuje 7 miejsce w kraju pod względem wielkości.  Gifu jest jedną z niewielu japońskich prefektur bez dostępu do morza i jest otoczone przez 7 innych prefektur.

Rząd Prefektury Gifu wraz z instytucjami jej podległymi, w tym departament współpracy z zagranicą, dąży do tego, aby stać się międzynarodowym miastem kongresowym. Ponadto posiada siostrzane relacje z miastami:  Florencją we Włoszech, Hangzhou w Chinach, Campinas w Brazylii, Cinncinatti w USA, Meidling w Austrii oraz Thunderbay w Kanadzie. Obecnie rozwijane są dynamiczne działania w zakresie edukacji, kultury, przemysłu i gospodarki szczególnie w aspekcie otwarcia na poszerzenie współpracy międzynarodowej.

FORUM POLSKA
Organizacja pozarządowa kategorii „non profit organization” założona w 2005 roku przez prof. Tokimasę Sekiguchiego (ówczesnego kierownika polonistyki na państwowym Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych) i prof. Masahiro Taguchiego z państwowego Uniwersytetu Okayama. FP składa się z członków-ekspertów. Celem FP jest integracja różnych środowisk związanych z Polską w Japonii (naukowcy, artyści, przedstawiciele kręgów gospodarczych, dziennikarze, dyplomaci, ekonomiści, studenci i in.) głównie poprzez organizację corocznych konferencji Forum Polska, podejmujących tematy z różnych dziedzin. FP realizuje od 2013 roku, we współpracy z IP w Tokio, projekt wydawniczy pod wspólnym tytułem „Biblioteka kultury polskiej w języku japońskim”, w tym dzieła polskiej literatury, opracowania historyczne i polskiej muzyki wokalnej. Organizuje także wykłady, koncerty i inne wydarzenia kulturalne związane z Polską. Obecnie Przewodniczącym jest prof. Masahiro Taguchi.


polecamy