ORKIESTRA - muzyk orkiestrowy TUTTI lub SOLISTA
Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • bardzo dobra gra na instrumencie,

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub w trakcie studiów,

 • umiejętność czytania nut „a vista”,

 • nienaganna aparycja,

 • zaangażowanie oraz wysoki poziom kultury osobistej,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • dyspozycyjność,

 • gotowość do długotrwałych wyjazdów służbowych,

 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • umiejętność adaptacji do zmian,

 • punktualność,

 • mile widziane doświadczenie w pracy w orkiestrze.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • odpowiednie przygotowanie i udział w próbach oraz koncertach i spektaklach Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk" im. Stanisława Hadyny w siedzibie Zespołu jak i poza nią,

 • opanowanie zadanego programu (repertuaru),

 • zapoznanie się z dziełem muzycznym i opracowanie go zgodnie z ustaleniami i wymaganiami dyrygenta oraz kierownika orkiestry,

 • stosowanie się na próbach i koncertach do wszystkich poleceń i uwag dyrygenta dotyczących realizacji planu pracy artystycznej, techniki gry na instrumentach oraz zasad interpretacji dzieł muzycznych, jak też do uwag porządkowych inspektora orkiestry,

 • wykonywanie partii instrumentalnych tutti lub solo podczas prób i koncertów,

 • utrzymywanie instrumentów muzycznych w stanie stałej gotowości i sprawności technicznej i artystycznej,

 • ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone instrumenty,

 • bezustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu artystycznego,

 • bezkonfliktowe współdziałanie oraz wykonywanie pracy z zespołem,

 • systematyczne utrzymanie wysokiej formy muzycznej i fizycznej,

 • upowszechnianie kultury narodowej w kraju i za granicą.


Informacja o warunkach pracy na stanowisku
Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji kultury o ugruntowanej międzynarodowej pozycji,

 • miłą atmosferę pracy w ambitnym i zaangażowanym zespole,

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę ,

 • pakiet świadczeń socjalnych,

 • możliwość zdobywania cennych doświadczeń i rozwoju zawodowego,

 • koncertowanie w prestiżowych miejscach na świecie,

 • udział w realizacji wielu ciekawych projektów artystycznych w kraju i zagranicą,

 • różnorodność repertuarowa od charakteru ludowego po współczesność,

 • współpracę ze znakomitymi artystami,

 • możliwość wynajęcia lokalu mieszkalnego na preferencyjnych warunkach,

 • opiekę fizjoterapeutyczną,

 • pracę w wyjątkowych wnętrzach – Zespole Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie,

 • możliwość korzystania z wyżywienia.

 • infrastrukturę sportową w miejscu zatrudnienia.


Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (opcjonalnie),

 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z procesem naboru i przechowywania ofert – klauzula.


Informacja o przebiegu naboru/konkursu/audycji:

Po przyjęciu zgłoszenia skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i ustalimy indywidualny termin audycji
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@zespolslask.pl

Informacje dodatkowe:
Organizator nie zapewnia akompaniatora, ani nie pokrywa kosztów podróży.
Organizator zastrzega sobie prawo do wstępnej weryfikacji zgłoszeń i zaproszenia wybranych kandydatów na przesłuchania.


polecamy