IV Ogólnopolski Konkurs Młodych Choreografów

IV Ogólnopolski Konkurs Młodych Choreografów

INFORMACJA

Z powodu pandemii SARS-CoV-2 i dużego wzrostu zachorowań uprzejmie informujemy, iż stacjonarny przegląd finałowy w Koszęcinie zostaje odwołany i przechodzi w formułę online. Wszystkie zakwalifikowane prezentacje zostaną ocenione na podstawie nadesłanych filmów z I etapu konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie podane w późniejszym terminie na naszej stronie internetowej.

Prezentacje nadesłane do konkursu oceniane były przez trzyosobowe Jury, złożone ze specjalistów z dziedziny tańca jako przedstawicieli organizatorów konkursu.

Skład Jury:
Aleksandra Dziurosz – przedstawicielka Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca
Jan Łosakiewicz - przedstawiciel Stowarzyszenia Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF®
Jarosław Świątek - przedstawiciel Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

Do etapu finałowego, który odbędzie się 22 stycznia 2022 roku w Koszęcinie, zakwalifikowano następujące kompozycje:
„Speed-motion” - Paweł Tyszkiewicz
„Laura i Filon” - Jan Galasiński
„Tchnienie” - Łukasz Neter
„(nie)ZNANA” - Mariusz Grzejszczyk
„Łza” - Marta Zacharska-Gazda
„Maid” - Maria Salwińska
„Human dilemmas” - Maria Salwińska, Zuzanna Strugacz
„Boginie Ziół” - Małgorzata Ziółkowska
„Pod presją” - Sylwia Sałamaj

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Młodych Choreografów – 2021. Współorganizatorami konkursu są: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny  w Koszęcinie, Stowarzyszenie Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF®  w Warszawie oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie.

Konkurs jest wydarzeniem artystycznym propagującym kulturę ludową jako tworzywo i inspirację do powstania nowych dzieł scenicznych. Przedmiotem prezentacji konkursowych są choreografie różnych form ruchu i technik tańca inspirowanych polskim folklorem.

Młodzi twórcy, korzystający z polskiego dziedzictwa niematerialnego, przedstawiają harmonię między wyobraźnią poetycką a pracą choreotechniczną. Nowatorstwem tych kompozycji są koncepcje formy, czasu i kolorytu.

Konkurs skierowany jest do miłośników tańca, muzyki i emocji wywołanych dźwiękiem, światłem i ruchem scenicznym. Pełnię swojego talentu uczestnicy zaprezentują w pokazie finałowym, ukazując widzom wachlarz inwencji choreograficznych w nowych stylizacjach form tanecznych, tworzonych przez młodych, utalentowanych twórców z różnych środowisk.

Regulamin


polecamy