IV Międzynarodowe Warsztaty Klarnetowe

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny zaprasza do udziału w IV Międzynarodowych Warsztatach Klarnetowych, które odbędą się w dniach 25 - 28 października 2024 roku w siedzibie Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie.

Warsztaty skierowane są do instrumentalistów (klarnecistów) - uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, liceów muzycznych, studentów akademii muzycznych oraz wykwalifikowanych muzyków i pedagogów. Celem warsztatów, promujących tradycje muzyczne, jest ugruntowanie i wzbogacanie umiejętności oraz popularyzacja gry na instrumencie. Ideą warsztatów jest indywidualny rozwój kształcenia i doskonalenia warsztatu artystycznego oraz zdobywanie nowych doświadczeń, gwarantujące utrzymanie elitarnego poziomu sztuki muzycznej.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Kierownictwo artystyczne warsztatów sprawuje prof. dr hab. Roman Widaszek. Wykładowcami będą wybitni muzycy i pedagodzy:
Istvan Kohan – International Soloist and Composer
Karel Dohnal – Ostrava University
Romain Guyot - Haute Ecole de Musique de Genève
Yuan Yuan – China Central Conservatory of Music
Dorota Żołnacz - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie nr 4
dr hab. Grzegorz Wieczorek - Akademia Muzyczna w Gdańsku
prof. dr hab. Roman Widaszek - Akademia Muzyczna w Katowicach


WARUNKI UCZESTNICTWA
POGLĄDOWY PROGRAM WARSZTATÓW


4rd International Clarinet Workshop
polecamy