Listy gratulacyjne


LIST GRATULACYJNY Z OKAZJI 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY OD PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY
ODCZYTANY PODCZAS UROCZYSTEJ JUBILEUSZOWEJ GALI  Z OKAZJI 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK" IM. STANISŁAWA HADYNY
5 CZERWCA 2023 ROKU W TEATRZE WIELKIM - OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE
(W IMIENIU PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY LIST ODCZYTAŁ PAN MINISTER ANDRZEJ DERA - SEKRETARZ STANU W KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)
LIST GRATULACYJNY Z OKAZJI 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY OD WICEPREZESA RADY MINISTRÓW, MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PROF. DRA HAB. PIOTRA GLIŃSKIEGO
ODCZYTANY PODCZAS UROCZYSTEJ JUBILEUSZOWEJ GALI Z OKAZJI 70-LECIA  ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK" IM. STANISŁAWA HADYNY 5 CZERWCA 2023 ROKU W TEATRZE WIELKIM - OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE
(W IMIENIU WICEPREZESA RADY MINISTRÓW, MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO PROF. DRA HAB. PIOTRA GLIŃSKIEGO LIST ODCZYTAŁA PANI MINISTER WANDA ZWINOGRODZKA PODSEKRETARZ STANU MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO)
LIST GRATULACYJNY Z OKAZJI 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY OD ZWIĄZKU ARTYSTÓW SCEN POLSKICH ZASP
ODCZYTANY PODCZAS UROCZYSTEJ JUBILEUSZOWEJ GALI Z OKAZJI 70-LECIA
ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK" IM. STANISŁAWA HADYNY 5 CZERWCA 2023 ROKU W TEATRZE WIELKIM - OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE
(LIST ODCZYTAŁ PAN KRZYSZTOF SZUSTER - PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO  ZWIĄZKU ARTYSTÓW SCEN POLSKICH)
LIST GRATULACYJNY Z OKAZJI 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY OD POLSKIEJ SEKCJI MIĘDZYNARODOWEJ RADY STOWARZYSZEŃ FOLKLORYSTYCZNYCH, FESTIWALI I SZTUKI LUDOWEJ CIOFF ®
(W IMIENIU PREZYDIUM I CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI POLSKIEJ SEKCJI CIOFF
LIST WRĘCZYŁ PAN JAN ŁOSAKIEWICZ PRZEWODNICZĄCY POLSKIEJ SEKCJI CIOFF® PODCZAS  UROCZYSTEJ JUBILEUSZOWEJ GALI Z OKAZJI 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK" IM. STANISŁAWA HADYNY 5 CZERWCA 2023 ROKU W TEATRZE WIELKIM - OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE)
GRATULACJE Z OKAZJI 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY OD SŁOWACKIEGO ARTYSTYCZNEGO ZESPOŁU LUDOWEGO "SLUK"
(SL’UK - SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV)
LIST WRĘCZYŁ PAN JURAJ HAMAR – DYREKTOR GENERALNY SŁOWACKIEGO ARTYSTYCZNEGO ZESPOŁU LUDOWEGO „SLUK” PODCZAS  UROCZYSTEJ JUBILEUSZOWEJ GALI Z OKAZJI 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK"  IM. STANISŁAWA HADYNY, 5 CZERWCA 2023 ROKU W TEATRZE WIELKIM - OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE)

LIST GRATULACYJNY Z OKAZJI 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY OD JAPOŃSKO-POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJAŹNI MIŁOŚNIKÓW TAŃCA LUDOWEGO W TOKIO, KTÓREMU PRZEWODNICZY PAN IWAO MONMA – PREZES JAPOŃSKO-POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJAŹNI MIŁOŚNIKÓW TAŃCA LUDOWEGO

LIST GRATULACYJNY Z OKAZJI 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY
OD PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ PANI ANNY HETMAN

LIST GRATULACYJNY Z OKAZJI 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY
OD ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA NOWA HUTA PODPISANY PRZEZ DYREKTORA NOWOHUCKIEGO CENTRUM KULTURY PANA ZBIGNIEWA GRZYBA ORAZ KIEROWNIKA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA NOWA HUTA PANA ADAMA ŚLIWĘ

LIST GRATULACYJNY Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY
OD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12. IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH  W
WARSZAWIE

LIST GRATULACYJNY Z OKAZJI 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY Z ŻYCZENIAMI
OD KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W CZĘSTOCHOWIE

 ŻYCZENIA Z OKAZJI 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY 
OD MINISTRA CZŁONKA RADY MINISTRÓW DR MICHAŁA WÓJCIKA

 LIST GRATULACYJNY Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY
OD STOWARZYSZENIA SENIORZY DLA CHORZOWA I ŚLĄSKA

 GRATULACJE I ŻYCZENIA Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK”  IM. STANISŁAWA HADYNY
OD PEŁNOMOCNIKA WOJEWODY ŚLĄSKIEGO DO SPRAW RODZINY

 


 

ŻYCZENIA Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK”  IM. STANISŁAWA HADYNY
OD POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁU REJONOWEGO W MIKOŁOWIE

 
LIST GRATULACYJNY Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY
OD NADLEŚNICTWA KOSZĘCIN

 ŻYCZENIA Z OKAZJI 70. ROCZNICY DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY
OD PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

 ŻYCZENIA I GRATULACJE Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA ISTNIENIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY
OD KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLIŃCU

 GRATULACJE Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY
OD ZBIGNIEWA PRZEDPEŁSKIEGO - RADNEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 ŻYCZENIA NA OKOLICZNOŚĆ JUBILEUSZU 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY
OD PROF. DR HAB. INŻ. MARKA GZIKA – PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 GRATULACJE Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY OD PREZESA ZARZĄDU - KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I STOWARZYSZENIA WSPIERANIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO TADEUSZA KOCZKOWSKIEGO

 GRATULACJE I ŻYCZENIA Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY
OD FABRYKI PORCELANY Z KATOWIC

 GRATULACJE Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA ISTNIENIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY
OD PANI JADWIGI WIŚNIEWSKIEJ POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

GRATULACJE Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY
OD I WICEWOJEWODY ŚLĄSKIEGO JANA CHRZĄSZCZA

 


 

 

GRATULACJE Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ ZESPOŁU PIEŚNI  I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY
OD ZARZĄDU KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 GRATULACJE Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK”  IM. STANISŁAWA HADYNY
OD KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W WARSZAWIE

 LIST GRATULACYJNY Z OKAZJI 70. ROCZNICY ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY
OD ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE

 LIST GRATULACYJNY Z OKAZJI 70-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY ORAZ OTRZYMANIA NAGRODY MUZYCZNEJ FRYDERYK 2023 W KATEGORII ALBUM ROKU – MUZYKA KORZENIpolecamy