Koncert dwóch narodów

Koncert dwóch narodów

"Koncert dwóch narodów”. Warsztaty z Gruzińskim Zespołem Pieśni i Tańca "GORI" oraz realizacja spektaklu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w przestrzeni on-line dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura Inspirująca”.

W pierwotnym założeniu projektu, w Gruzji miały się odbyć wspólne koncerty i warsztaty artystów obu zespołów. W związku z sytuacją epidemiologiczną Zespół „Śląsk” zmodyfikował projekt i zrealizował nagranie filmowe programu „A to Polska właśnie” oraz warsztatów tanecznych, bez udziału publiczności.

Zadanie polega na promocji polskiej kultury tradycyjnej poprzez zaprezentowanie programu „A to Polska właśnie” w wykonaniu artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w internecie i telewizji dla gruzińskiej publiczności oraz poprzez realizację warsztatów polskich tańców ludowych i narodowych, które odbyły się we współpracy z Gruzińskim Zespołem Pieśni i Tańca "Gori".

Historia Zespołu Pieśni i Tańca „Gori” sięga lat 20. XX wieku i ma za sobą burzliwą historię spowodowaną m.in. sytuacją społeczno-polityczną Gruzji.  W obecnym kształcie działa od 2008 roku, kiedy po latach funkcjonowania dwóch grup śpiewająco tanecznych: „Shavlego” i „Lomchabuki” Gmina Gori zdecydowała się je połączyć i odnowić Zespół „Gori”. Dzięki ogromnemu wsparciu pokolenia wychowanego przez zespół, udało się nieprzerwanie kontynuować podtrzymanie tradycyjnej gruzińskiej kultury, charakterystycznego tańca i śpiewu. Obecnie w repertuarze Zespołu „Gori” znajdują się gruzińskie pieśni i tańce ludowe, a Zespół jest jednym z czterech narodowych zespołów pieśni i tańca w Gruzji.

Celem głównym zadania jest promocja kultury polskiej w Gruzji i wzmocnienie dialogu międzykulturowego pomiędzy Polską i Gruzją. Ukazanie odbiorcom pozawerbalnych form komunikacji przyczyni się do zapoznania z językiem polskiego tańca tradycyjnego, a także do promocji i ukazania roli polskiej kultury w budowaniu światowego dziedzictwa kulturowego. Tak zainicjowana wymiana kulturalna ma przynieść owoce w postaci dalszej współpracy artystycznej, przyczyni się także do budowania pozytywnego wizerunku Polski jako kraju o bogatym dorobku kulturalnym i ciekawej tradycji.

Prezentacja koncertu „A to Polska właśnie” odbywa się przez kanały internetowe oraz na antenie telewizji gruzińskiej, co pozwoli dotrzeć do dużej i zróżnicowanej wiekowo grupy odbiorców.

Zagraniczny partner strategiczny: Gruziński Zespół Pieśni i Tańca "GORI". Polska placówka zagraniczna: Ambasada RP w Gruzji. Partnerzy projektu: Ambasada Gruzji w Warszawie, Urząd Miasta GORI, Instytut Polski w Tibilisi oraz Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego w Tibilisi.

Emisje:

http://www.myvideo.ge/

https://www.youtube.com/
polecamy