KIEROWCA - stanowisko kierowcy autobusu i samochodu ciężarowego powyżej 12 t
Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • prawo jazdy odpowiedniej kategorii łącznie (kat. B, kat. C, kat. C + E oraz  kat. D);

 • Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej;

 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego w charakterze kierowcy zawodowego;

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wydawane na podstawie art. 39j ustawy o transporcie drogowym);

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wydawanego na podstawie art. 39k ustawy o transporcie drogowym);

 • ważna karta kierowcy wydana przez PWPW S.A.;

 • osoba sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz posiadająca umiejętność kierowania pojazdem w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu, nie powoduje utrudnień w ruchu drogowym i nie naraża kogokolwiek na szkodę czy uszczerbek na zdrowiu;

 • znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy  o transporcie drogowym, jak i   Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.;

 • komunikatywność;

 • dokładność;

 • umiejętność pracy pod presją;

 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych;

 • umiejętność koncentracji i skupienia uwagi;

 • opanowanie i zrównoważenie emocjonalne;

 • punktualność ;

 • dyspozycyjność;

 • gotowość do długotrwałych wyjazdów służbowych;

 • bardzo dobra znajomość języka polskiego,

 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

 • zaangażowanie oraz wysoki poziom kultury osobistej.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przewóz ludzi;

 • prowadzenie samochodu ciężarowego powyżej 12 ton;

 • przewóz w komunikacji krajowej bądź zagranicznej według ustalonego harmonogramu;

 • przestrzeganie terminowości realizowanych tras;

 • prowadzenie pojazdu w ruchu ulicznym, na różnych drogach (w centrach miast, po osiedlach, na drogach krajowych, powiatowych, ekspresowych, autostradach), w zależności od rodzaju autobusu lub samochodu ciężarowego;

 • optymalne planowanie przerw w pracy;

 • przestrzeganie norm czasu pracy kierowcy zawodowego;

 • przestrzeganie przepisów drogowych;

 • obsługa tachografu cyfrowego;

 • obsługa, konserwacja i drobne naprawy pojazdu w czasie transportu;

 • zgłaszanie kierownikowi działu transportu koniecznych napraw, ewentualnych usterek;

 • kontrolowanie stanu technicznego prowadzonego samochodu przed wyruszeniem w trasę

 • dbanie o czystość pojazdu, zwłaszcza przed i po zakończonym kursie;

 • w przypadku przewozu towarów kontrolowanie tego, jak są załadowywane oraz odpowiednie zabezpieczanie ich na czas jazdy przed ewentualnym uszkodzeniem lub zaginięciem;

 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanym zawodem (np. dokumentacji pojazdu, przewozowej);

 • dbanie o bezpieczny transport pasażerów;

 • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji wypadku drogowego;

 • poddawanie się okresowym badaniom lekarskim i dbanie o aktualizację swoich uprawnień zawodowych.


Informacja o warunkach pracy na stanowisku
Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji kultury o ugruntowanej międzynarodowej pozycji,

 • miłą atmosferę pracy w ambitnym i zaangażowanym zespole,

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

 • pakiet świadczeń socjalnych,

 • możliwość zdobywania cennych doświadczeń i rozwoju zawodowego,

 • opiekę fizjoterapeutyczną

 • pracę w wyjątkowych wnętrzach – Zespole Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie,

 • możliwość korzystania z wyżywienia,

 • infrastrukturę sportową w miejscu zatrudnienia.


Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 • do wglądu dokumenty wymienione w wymaganiach jak powyżej;

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (opcjonalnie

 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z procesem naboru i przechowywania ofert – klauzula,


Informacja o przebiegu naboru/konkursu/audycj
i:
Po przyjęciu zgłoszenia skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i ustalimy indywidualny termin spotkania
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@zespolslask.pl

Informacje dodatkowe:
Dojazd do Koszęcina odbywa się na koszt własny
Organizator zastrzega sobie prawo do wstępnej weryfikacji zgłoszeń i zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną


polecamy