Infrastruktura kultury 2020

„Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Zespołu „Śląsk”” w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2020 rok

Dofinansowanie: 300 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Cel projektu
Głównym celem zadania jest podniesienie jakości i wzmocnienie oferty kulturalnej i edukacyjnej Zespołu „Śląsk” oraz poprawa warunków pracy, a także usprawnienie organizacji koncertów, przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych instytucji.

Realizacja
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w ramach zadania zakupił na potrzeby działalności kulturalnej: instrumenty muzyczne wraz z akcesoriami, wyposażenie infrastruktury techniki scenicznej, a także sprzęt komputerowy i oprogramowanie, urządzenia biurowe, wyposażenie ekspozycyjne oraz sprzęt multimedialny, cyfrowy i system urządzeń zabezpieczający zasoby kulturowe. Zakupy w ramach projektu są niezbędne do prowadzenia bogatej i wielopłaszczyznowej działalności.

Zadanie dotyczyło dalszej wymiany instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami, które są niezbędne do wykonywania koncertów. W ramach projektu zostały zakupione: waltornia potrójna, zestaw perkusyjny oraz zestaw futerałów (do waltorni, do kontrabasu, do zestawu perkusyjnego). Kolejnym elementem składowym zadania był zakup wyposażenia infrastruktury techniki scenicznej - systemu akustycznego do sali baletowej. W ramach zadania został zakupiony sprzęt komputerowy (laptopy i komputery all-in-one) wraz z oprogramowaniem, urządzenia biurowe (kserokopiarki kolorowe), serwer plików, a także program do archiwizowania i katalogowania zdjęć. Projekt ten dotyczył również zakupu wyposażenia ekspozycyjnego, sprzętu multimedialnego (projektora) i cyfrowego (kamery cyfrowej wraz z akcesoriami), a także systemu urządzeń zabezpieczających zasoby kulturowe.

Efekty projektu
Projekt umożliwia lepsze wykorzystanie potencjału Instytucji w dziedzinie edukacji artystycznej oraz kulturalnej, a także pozytywnie wpływa na zwiększenie liczby odbiorców działań kulturalnych i edukacyjnych. Dodatkowo została podniesiona jakość świadczonych usług, a realizacja przyczyniła się do wzbogacenia oferty i dalszego rozwoju działalności z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej. Wszystkie uwzględnione w projekcie zakupy posłużą działalności instytucji, która prowadzi szeroko pojętą działalność kulturalną, artystyczną i w zakresie edukacji kulturalnej, począwszy od koncertów, warsztatów, organizowania wydarzeń kulturalnych, festiwali i przeglądów, a skończywszy na zachowaniu dziedzictwa narodowego i jego rozpowszechnianiu każdej grupie wiekowej odbiorców.polecamy