Partnerzy

Do projektu zostali zaproszeni Partnerzy, z którymi Zespół już wcześniej współpracował, przedsięwzięcia artystyczne realizowane wspólnie cieszyły się dużym zainteresowaniem, a niniejsze zadanie będzie pogłębianiem wzajemnych relacji partnerskich i współpracy przy realizacji kolejnych projektów. Warto podkreślić, iż Partnerzy: Port of Humanity Tsuruga Museum, Theater Xcai w Tokio, NPO Komitet Organizacyjny Forum Polska w Tokio, Japońsko-Polskie Towarzystwo Przyjaźni Miłośników Tańca Ludowego, Instytut Polski w Tokio byli partnerami w zadaniu „Taniec natchniony – od folkloru do współczesności – prezentacja spektaklu baletowego „Exodus”, jako nowatorskiego podejścia do promocji kultury polskiej”, które otrzymało dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Inspirująca” na 2020 rok.


Port of Humanity Tsuruga Museum / Tsuruga City Office
Port of Humanity Tsuruga Museum zlokalizowane jest w parku Kanegasaki przy wsparciu władz Miasta Tsuruga. Miasto to jest wyjątkowe w historii stosunków polsko-japońskich, ponieważ w 1920 r. przyjęło właśnie w tym porcie, gdzie jest muzeum, połowę z 765 uratowanych polskich dzieci - sierot z Syberii. W 2020 roku został otwarty nowy gmach Port of Humanity Tsuruga Museum, wtedy to odbyły się oficjalne obchody stulecia uratowania Polskich Sierot Syberyjskich z udziałem Tsurugi i polskich placówek dyplomatycznych w Japonii, a tym wydarzeniom towarzyszył pokaz spektaklu „Exodus” Zespołu „Śląsk”. Obchody te potrwają do 2022 r.,

Instytut Polski w Tokio
Instytut Polski w Tokio został utworzony 17 listopada 2011 r. jako pierwsza tego typu placówka zagraniczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w Azji Wschodniej i 22. na świecie. Jej powstanie było potwierdzeniem dużej wagi jaką Polska przywiązuje do stosunków z Japonią, do rozwoju z tym krajem współpracy w dziedzinie gospodarczej, naukowo-technicznej i kulturalnej, do rozszerzania kontaktów i wymiany osobowej między obu krajami, w tym młodzieży i studentów. Misją Instytutu jest budowanie prawidłowego, rzeczywistego wizerunku Polski i jej rozpoznawalności w Japonii poprzez zapewnianie i przekazywanie rzetelnej informacji i wiedzy o Polsce, jej historii, dniu dzisiejszym, jej kulturze, zachodzących zmianach cywilizacyjnych, rosnącej pozycji Polski w EU, NATO, w Europie i na świecie i in. w działaniach placówki w tym kraju, szczególnie w kontaktach i w ramach współpracy z japońskimi mediami, instytucjami, uczelniami i szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi. Szczególną rolę w kształtowaniu obrazu Polski odgrywa zwiększanie obecności polskiej kultury, jej bogatego dziedzictwa w tej sferze w Japonii, gdzie to nasza kultura jest najbardziej znanym i kojarzonym z Polską produktem. Zadaniem Instytutu Polskiego w Tokio jest inicjowanie, realizowanie, wspieranie w tym kraju projektów promujących osiągnięcia polskiej muzyki, kinematografii, teatru, literatury, sztuki współczesnej. Zadanie to Instytut realizuje we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z podległymi mu instytucjami odpowiedzialnymi za promocję polskiej kultury za granicą.

NPO Komitet Organizacyjny FORUM POLSKA
Organizacja pozarządowa kategorii „non profit organization” założona w 2005 roku przez prof. Tokimasę Sekiguchiego (ówczesnego kierownika polonistyki na państwowym Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych) i prof. Masahiro Taguchiego z państwowego Uniwersytetu Okayama. NPO KOFP składa się z członków-ekspertów. W chwili obecnej Komitet liczy 16 członków, natomiast osób utrzymujących korespondencję z Komitetem jest ponad 500. Celem NPO KOFP jest integracja różnych środowisk związanych z Polską w Japonii (naukowcy, artyści, przedstawiciele kręgów gospodarczych, dziennikarze, dyplomaci, ekonomiści, studenci i in.) głównie poprzez organizację corocznych konferencji Forum Polska, podejmujących tematy z różnych dziedzin. NPO KOFP realizuje od 2013 roku, we współpracy z IP w Tokio, projekt wydawniczy pod wspólnym tytułem „Biblioteka kultury polskiej w języku japońskim", w tym dzieła polskiej literatury, opracowania historyczne i polskiej muzyki wokalnej. Organizuje także wykłady, koncerty i inne wydarzenia kulturalne związane z Polską. Obecnie Przewodniczącym NPO KOFP jest prof. Tokimasa Sekiguchi (najwybitniejszego japońskiego polonistę i tłumacza literatury polskiej), a Wiceprzewodniczącym prof. Masahiro Taguchi. Prof. T. Sekiguchi otrzymał z Polski m.in. Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP, Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP, laureat prestiżowej japońskiej Nagrody Literackiej Yomiuri „The Best Translation Award in Japan 2017” za tłumaczenie „Lalki” B. Prusa, a w 2021 roku został uhonorowany Nagrodą Transatlantyk Instytutu Książki oraz tytułem „Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju” przez Marszałka Senatu.

Japońsko-Polskie Towarzystwo Przyjaźni Miłośników Tańca Ludowego
Japońsko-Polskie Towarzystwo Przyjaźni Miłośników Tańca Ludowego powstało z inicjatywy IP w Tokio w czerwcu 2014 r. Zrzesza ono zespoły, działaczy i tancerzy amatorów, którzy wykonują głównie polskie tańce narodowe i ludowe - w sumie kilkanaście zespołów i grup, liczących w sumie kilkaset osób, rozrzuconych po całej Japonii. Jeszcze przed powstaniem towarzystwa, zespoły te organizowały cyklicznie co roku Festiwal Polskiego Tańca, który jest nadal kontynuowany. Zespoły i członkowie tego towarzystwa są z reguły również członkami dużej, silnej organizacji zrzeszającej miłośników tańca ludowego w Japonii - Japońskiej Federacji Tańca Ludowego. Prezesem Japońsko-Polskiego Towarzystwa Przyjaźni Miłośników Tańca Ludowego jest pan Iwao Monma, lider zespołu polskiego tańca z Sendai, który jest zarazem członkiem ww. Japońskiej Federacji Tańca Ludowego. Sekretarzem Generalnym Towarzystwa jest pan Hideki Imai, współlider zespołu polskiego tańca w Regionie Kansai „KRAKO-KAI”.

Theater Xcai w Tokio
Teatr Xcai powstał w 1992 r. Jest to  instytucja, której głównym polem działalności jest teatr i taniec, zwłaszcza awangardowy, zasłużony w Japonii dla popularyzacji w Japonii twórczości Witkacego, Witolda Gombrowicza, Tadeusza Kantora. Kierująca od początku tym teatrem pani Misako Ueda została uhonorowana m.in. Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nauczycielka tańca nihon buyo, która opowiada o stosunkach polsko-japońskich przez pryzmat tańca.


polecamy