PARTNERSKIE ZESPOŁY ARTYSTYCZNE

Projekt Zespołu „ŚLĄSK” – „FOLK_Like it”, do którego zostały zaproszone zespoły: Węgierski Państwowy Zespół Ludowy i Dom Tradycji (MANE), Narodowy Zespół Tańca Ludowego Chorwacji „LADO” oraz Słowacki Państwowy Zespół Tańca Tradycyjnego „SĽUK” stanowił kontynuację wypracowanych wzajemnych relacji pomiędzy narodowymi instytucjami kultury we wcześniejszych przedsięwzięciach edukacyjno-artystycznych, m.in.: „Helokanie Południa” – muzyka, śpiew i taniec wspólnymi korzeniami cywilizacji europejskiej, na przykładzie Słowacji, Węgier, Chorwacji i Polski” i „Święto Tańca”.


Narodowy Zespół Tańca Ludowego Chorwacji „LADO”

Narodowy Zespół Tańca Ludowego Chorwacji „LADO” jest profesjonalnym zespołem folklorystycznym założonym w 1949 roku w celu poszukiwania, gromadzenia, opracowania i prezentacji scenicznej najpiękniejszych przykładów z bogatej chorwackiej tradycji muzycznej i tanecznej. „LADO” współpracuje z grupą najbardziej znanych chorwackich etnografów i choreografów, etnomuzykologów, specjalistów od aranżacji muzycznych i znawców folkloru, a także kompozytorów i dyrygentów inspirujących się muzyką ludową. Wszystko to zaowocowało powstaniem imponującego repertuaru Zespołu, obejmującego ponad sto choreografii oraz setki utworów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, w których przede wszystkim zauważalna jest autentyczna sztuka ludowa.

Grupa wybitnych 37 tancerzy, którzy są równocześnie doskonałymi wokalistami, może z łatwością z zespołu tanecznego przekształcić się w reprezentacyjny chór ludowy, gdzie 14 znakomitych muzyków gra na przeszło osiemdziesięciu tradycyjnych i klasycznych instrumentach. Zespół LADO posiada unikalną kolekcję autentycznych strojów ludowych o niezwykłej wartości i pięknie (ponad 1200 pełnych kompletów), dzięki czemu każdy występ Zespołu jest swego rodzaju pokazem mody oryginalnych chorwackich strojów tradycyjnych.
Słowacki Państwowy Zespół Tańca Tradycyjnego (SĽUK)

Słowacki Państwowy Zespół Tańca Tradycyjnego powstał w 1949 roku i jest profesjonalnym zespołem artystycznym, którego celem jest opracowywanie i interpretacja słowackiego folkloru. Poprzez swój proces twórczy SĽUK dąży do przekształcenia autentycznych form słowackiej sztuki ludowej w bardzo efektowne programy artystyczne o wysokiej wartości merytorycznej Obecnie w skład zespołu wchodzi 45 profesjonalnych artystów tancerzy, muzyków oraz chóru. Twórczość zespołu SĽUK w ostatnich latach cechowała przede wszystkim chęć poszukiwania nowego wizerunku i stylu, co jest wyrazem podążania za trendami w nowym tysiącleciu.

Działalność Zespołu SĽUK jako profesjonalnej instytucji kultury łączy w sobie tradycyjne podejście do sztuki oraz innowacyjne i kreatywne projekty artystyczne, które odzwierciedlają również nowe gatunki artystyczne. SLUK stwarza również młodym artystom, studentom i profesjonalistom możliwości realizacji projektów a także udziału w koprodukcjach, międzygatunkowych i wielokulturowych wydarzeniach i pokazach, a także sprzyja organizacji warsztatów, seminariów i konferencji.

Węgierski Państwowy Zespół Ludowy (MÁNE)

Węgierski Państwowy Zespół Ludowy (MÁNE) został założony w 1951 r. i początkowo składał się z zespołu tanecznego, chóru i orkiestry. Funkcję akompaniamentu - opartą na tradycyjnym stylu orkiestry cygańskiej, ale nieco zmodyfikowaną na potrzeby zadań artystycznych - pełniła tzw. orkiestra ludowa pod kierownictwem László Gulyása. Chór prowadzony był przez Imre Csenki. Choreograf i kierownik artystyczny Miklós Rábai wprowadził na scenę oryginalny taniec ludowy w kilku różnych gatunkach: jako oddzielne tańce kobiece lub męskie, jako suity taneczne typowe dla poszczególnych regionów lub jako kompozycje mające na celu prezentację tradycji ludowych, w których harmonijna współpraca trzech nurtów sprawiła, że utwory stały się kompletne. W opracowaniach balladowych dążył do uzyskania efektu dramatycznego, a w utworach współczesnych starał się udowodnić, że można żyć w teraźniejszości, będąc jednocześnie zakorzenionym w przeszłości.

Ruch dance house, który zaczął się rozwijać w latach 70-tych, przyniósł nowe trendy również w scenicznym tańcu ludowym. Ruch ten skierował uwagę swoich młodych uczestników na tradycyjne wartości Kotliny Karpackiej i przekształcił wielowiekowe tradycje tańca i muzyki wiejskiej w nową formę nowoczesnej rozrywki.

Jednym z praktycznych realizatorów tego ruchu, wspieranym intelektualnie przez badacza tańca ludowego György Martina, był Sándor Timár, który w 1981 r. został powołany na kierownika Zespołu. W swojej ars poetica Timár za warunek konieczny uznał naukę oryginalnych tańców ludowych jako formy tańca towarzyskiego. Epoka naznaczona jego nazwiskiem przywiązywała największą wagę do ukazania odrębności, różnorodności i piękna autentycznego tańca ludowego, zapoczątkowując tym samym "językowy" renesans Węgierskiego Państwowego Zespołu Ludowego.

Od 1998 roku dyrektorem artystycznym MÁNE był muzyk ludowy, kompozytor i jeden z inicjatorów ruchu domów tańca na Węgrzech, Ferenc Sebő. Jako instruktora tańca zaprosił Gábora Mihályi, który - będąc uczniem Sándora Timára - uważał dogłębną znajomość oryginalnych tańców ludowych za punkt wyjścia wszystkich choreografii przeznaczonych na scenę.

Nowe kierownictwo Zespołu zapoczątkowało otwarcie i rebranding w jego programie. Nowe widowiska reprezentowały różnorodność gatunkową: oprócz przypominających malarstwo rodzajowe węgierskich tańców ludowych, prezentowanych według poszczególnych regionów, w repertuarze znalazły się także spektakle tańców historycznych oraz spektakularne koncerty taneczne inspirowane muzyką światową, dzięki którym taniec jako język ojczysty zyskał nowy kontekst.

Od 2002 roku, pod kierownictwem Gábora Mihályi jako dyrektora artystycznego i jego współtwórców - praca artystyczna Zespołu nabrała nowych kształtów. Dążenie do nowoczesnych i aktualnych rozwiązań (przy jednoczesnym zachowaniu bezwarunkowego szacunku dla przeszłości) wystąpiło w mentalności i występach scenicznych Zespołu z ogromną siłą. Dziś ta charakterystyczna filozofia sztuki - w połączeniu z energią twórczą i wykonawczą - stała się w pełni ukształtowana, dzięki czemu Węgierski Państwowy Zespół Ludowy stał się jedną z najważniejszych podstaw nowoczesnego ludowego teatru tańca na poziomie międzynarodowym.

Od momentu założenia Domu Dziedzictwa Węgierskiego w 2001 roku Państwowy Zespół Ludowy Węgier wypełnia swoją misję jako dział artystyczny Domu Dziedzictwa.

Od lipca 2016 roku Węgierski Państwowy Zespół Ludowy jest prowadzony przez dyrektora Gábora Mihályi i dyrektora artystycznego Istvána Pála Szalonnę.
Serbski Narodowy Zespół  Pieśni i Tańca „Kolo”

Serbski Narodowy Zespół  Pieśni i Tańca „KOLO” został utworzony 5 maja 1948 r. decyzją Serbskiej Republiki Ludowej, będącej wówczas jedną z sześciu republik konstytucyjnych Federalnej Republiki Ludowej Jugosławii. Został założony jako profesjonalny zespół narodowy, którego celem jest gromadzenie, aranżacja i ochrona narodowych skarbów tańca, pieśni i muzyki. Jej pierwsze wykonanie odbyło się 10 dni po założeniu Szkoły Muzycznej Stankovića w Belgradzie. Od momentu powstania w 1948 do 2020 roku miał ponad 6000 koncertów przed ponad 12 milionami widzów. Od ponad 70 lat Zespół „KOLO” zachowuje cenne skarby tradycyjnej kultury serbskiej. Nie oznacza to jednak, że Zespół prezentuje mało atrakcyjny repertuar. Wizją i misją Zespołu „KOLO” jest nie tylko dotrzymywanie kroku epoce, ale także aktywny udział w kształtowaniu przyszłego rozwoju kultury serbskiej i kultury Bałkanów. Podróżując po całym świecie, Zespół „KOLO” występował w największych i najbardziej prestiżowych salach koncertowych: Metropolitan, Carnegie Hall, Palais de Chaillot, Teatro La Fenice, Bolshoi Theatre, Cambridge Theatre, Opera House w Sydney.


polecamy