FOLK CROSSROAD

Zadanie: "FOLK CROSSROAD" - tradycja i jej współczesne metamorfozy. Dialog taneczny Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny inspirowany muzyką Wojciecha Kilara

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Kultura inspirująca”

Celem zadania będzie upowszechnianie polskiego dziedzictwa kulturowego, a w szczególności przedstawienie wieloaspektowego wymiaru kultury polskiej, której korzenie i źródła kultury ludowej stanowią podłoże do kształtowania wartości społecznych i etycznych, a także są cennym źródłem inspiracji artystycznych dla współczesnych połączeń elementów tradycji i nowoczesności.

Zadanie polegać będzie na przedstawieniu przez artystów Zespołu prezentacji składających się z pokazów artystycznych, łączących repertuar ludowy z jego współczesnymi inspiracjami muzycznymi i baletowymi. Dla publiczności japońskiej oprócz pokazów przewidziane są również warsztaty tańca polskiego. Połączenie repertuaru ludowego: współczesności z motywami ludowymi oraz warsztaty tańca ludowego tworzyć będą spójną formułę zadania, podkreślającą w przemyślany i wzajemnie uzupełniający się sposób ponadczasowe znaczenie polskiej kultury ludowej jako czynnika integrującego międzynarodowe środowisko tańca i muzyki, będąc tym samym inhibitorem kolejnych działań w przyszłości.

Trasa zagraniczna zostanie poprzedzona wizytą studyjną delegacji Zespołu w Japonii na przełomie marca i kwietnia, w celu dokonania wizji lokalnej i technicznej miejsc odbywania się pokazów artystycznych i warsztatów.

W listopadzie 2023 roku odbędzie się trasa, podczas której przeprowadzone zostaną pokazy artystyczne, a także zrealizowane zostaną warsztaty tańców polskich dla japońskiej społeczności. Pierwszy i drugi pokaz artystyczny odbędzie się w Tokio, trzeci w Gifu i zostanie połączony z warsztatami polskiego tańca dla japońskiej społeczności lokalnej, ostatni zaplanowany jest w Kioto - gdzie będą zorganizowane warsztaty polskiego tańca dla japońskiej społeczności lokalnej.

Zagraniczny partner strategiczny
Theater Xcai w Tokio

Polska placówka zagraniczna
Instytut Polski w Tokio
Ambasada RP w Tokio

Pozostali partnerzy

  • Japońsko-Polskie Towarzystwo Przyjaźni Miłośników Tańca Ludowego
  • Rząd Prefektury Gifu - Wydział Wymiany Międzynarodowej (Gifu Prefectural Government - International Exchange Division)

polecamy