19:00 Trondheim - Koncert

30.05.2022 poniedziałek

Olavshallen Concert Hall, Kjøpmannsgata 48, 7010 Trondheim, Norwegia

Spektakl „Exodus” w wykonaniu baletu Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im . Stanisława Hadyny

„Muzyczne re-transmisje. Tworzenie mostów kulturalnych w relacjach środowisk muzycznych Polski i Norwegii” w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021


polecamy