18:00 Częstochowa - Koncert

19.09.2023 wtorek

Częstochowa, Kościół Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego,
ul. św. Barbary 41,

„Bogurodzica” – Najpiękniejsze pieśni sakralne - XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”

https://gaudemater.pl


polecamy