Edukujemy artystycznie online

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” dla edukacji

Zespół „Śląsk”, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnej edukacji, realizuje od 2020 roku stałą ofertę edukacyjno-artystyczną w trybie cyfrowym.

Przedsięwzięcie jest alternatywną formą kreatywnej nauki w modelu online i formacie działań audiowizualnych. Wpisuje się w nurt zapotrzebowania  odbiorców na dostępność twórczej edukacji w przekazie wartościowym, atrakcyjnym i czytelnym. Materiały edukacyjno-artystyczne usystematyzowane zostały w poszczególnych segmentach tematycznych i zawierają programy i lekcje edukacyjne z zakresu tańca i śpiewu oraz wiedzy o kulturze, tradycjach regionalnych i polskich.

Zapraszamy nauczycieli, rodziców i uczniów do zapoznania się z naszą wirtualną ofertą i skorzystania z zasobów materiałów edukacyjnych.


polecamy