Współpraca międzynarodowa Zespołu "Śląsk"

21X 09

Współpraca międzynarodowa Zespołu "Śląsk"

    Jednym z wymiernych, międzynarodowych efektów  tegorocznej edycji Letniej Szkoły Artystycznej w Koszęcinie było zawiązanie bardzo przyjaznych kontaktów z Chórem Kozaków Kubańskich z Krasnodaru nad Kubaniem w Rosji (Kubanskij Kazacij Chor). Zespół liczący 65 artystów chóru, 36 artystów baletu oraz 20 muzyków orkiestry istnieje od 1811 roku i jest państwową instytucją Federacji Rosyjskiej prowadzoną przez Gubernatora Kraju Krasnodarskiego. Dyrektorem Generalnym oraz artystycznym Zespołu jest Wiktor Gawrłowicz Zacharcienko,  dyrektorem odpowiedzialnym za pracę całego zespołu -  Anatolij Jewgieniewicz Arjefiew.

    Od 17 do 20 października, na zaproszenie strony rosyjskiej, w Moskwie przebywała delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Przedstawiciele Zespołu wzięli uczestniczyli w jubileuszu 35 lecia pracy twórczej Dyrektora Chóru Kozaków Kubańskich, W.G.Zachariaczenki. Z tej okazji odbyły się dwa uroczyste koncerty, na które zaproszono delegację z Koszęcina. Pierwszy z nich miał miejsce w Sali Soborów cerkwi pw. Chrystusa Zbawiciela - głównym punkcie rosyjskiego prawosławia – drugi odbył się w Sali Koncertowej im. Piotra Czajkowskiego Filharmonii Moskiewskiej. Na ręce Jubilata złożony został list gratulacyjny od Dyrekcji i całego Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".

    Chór Kozaków Kubańskich z Krasnodaru to zespół prezentujący tradycyjną, rosyjską muzykę narodową w niezwykle barwnym widowisku muzyczno – tanecznym. Celem wizyty było nawiązanie współpracy pomiędzy Zespołami, które łączy troska o zachowanie narodowego dziedzictwa kulturowego. Zarówno Zespół "Śląsk", jak i Chór Kozaków Kubańskich są zainteresowane perspektywami wspólnej działalności artystycznej na rynku polskim, rosyjskim oraz europejskim. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób został zapoczątkowany nowy rozdział w budowaniu międzynarodowej współpracy kulturalnej między naszymi instytucjami, regionami i krajami.