„Włączeni w kulturę” – zakończenie projektu

01VIII 23

„Włączeni w kulturę” – zakończenie projektu

Dobiegły końca warsztaty przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, które odbyły się w  dniach od 20 do 30 lipca 2023 roku w ramach projektu pn. „Włączeni w kulturę”.

Zadanie, stanowiąc połączenie sfery artystycznej i edukacyjnej, integrowało społecznie osoby słabosłyszące, niesłyszące i g(G)łuche, niewidzące i słabowidzące oraz z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchu. Głównym celem przedsięwzięcia była aktywizacja i włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, a także poszerzenie wiedzy, rozwinięcie pasji i umiejętności w dziedzinach artystycznych. Szeroki program autorskich zajęć oparto na metodzie terapeutycznej funkcji sztuki, stanowiącej fundament współczesnej idei pojmowania form arteterapii.

Podczas dziesięciu dni zajęć, przeprowadzonych w dwóch etapach, zrealizowaliśmy 65 godzin zajęć warsztatowych, w tym: 4 godziny estetyki ruchu, 11 godzin rehabilitacji i relaksacji, 8 godzin zajęć ogólnorozwojowych, 7 godzin choreoterapii, 15 godzin zajęć kreatywno-plastycznych, 8 godzin zajęć wokalno-muzycznych oraz po 6 godzin zajęć teatralnych i tanecznych. Dodatkowo przeprowadzono 17 zajęć integracyjnych. Każda z grup warsztatowych, ze względu na szczególną potrzebę, realizowała odrębny program nauczania przygotowany przez naszych pedagogów. Zajęcia pozwoliły uczestnikom w pełni skorzystać z oferty kulturalnej, na co dzień realizowanej przez Zespół „Śląsk”. Spełniły również funkcję edukacyjną, rekreacyjną oraz kompensacyjną, a także korzystnie wpłynęły na samopoczucie uczestników i ułatwiły proces komunikacji interpersonalnej.

Zadanie pn. „Włączeni w kulturę” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.