„Włączeni w kulturę” – podsumowanie pierwszej części projektu

25VII 23

„Włączeni w kulturę” – podsumowanie pierwszej części projektu

W dniach od 20 do 24 lipca 2023 roku zrealizowaliśmy pierwszy etap działań środowiskowych dedykowanych osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu – zadania pn. „Włączeni w kulturę”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest aktywizowanie osób z niepełnosprawnościami poprzez organizację zajęć i różnokierunkowe warsztaty, które wpłyną na integracje uczestników, włączenie się w życie społeczne, a także poszerzenie wiedzy, rozwinięcie pasji i umiejętności w dziedzinach artystycznych. Szeroki program autorskich zajęć oparto na metodzie terapeutycznej funkcji sztuki, która stanowi fundament współczesnej idei pojmowania form arteterapii.

Program pierwszego turnusu działań został opracowany pod kątem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas zajęć, w twórczym procesie pobudzania wrażliwości, wykorzystano artystyczne środki i formy wyrazu wzbogacające osobowość uczestników i wszechstronny rozwój, które przyczyniły się do podniesienia poziomu jakości życia. Doświadczeni instruktorzy przeprowadzili dla dwóch grup warsztaty edukacyjno-artystyczne: estetyki ruchu, kreatywno-plastyczne, teatralne, wokalno-muzyczne, taneczne, etnograficzne - zabawa w kostiumy, rehabilitacji-relaksacji, ogólnorozwojowe oraz działania wzmacniające kondycję, w tym nordic walking. Przeprowadzone warsztaty arteterapii – organizacji różnorodnych form zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych i choreoterapii, korzystnie wpłynęły na samopoczucie uczestników i ułatwiły proces komunikacji interpersonalnej. Spełniły również funkcję edukacyjną, rekreacyjną oraz kompensacyjną. Uzupełnieniem szerokiego programu warsztatowego było zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie z przewodnikiem oraz organizacja integrującego spotkania uczestników przy ognisku.

Od 26 lipca rozpoczniemy realizację drugiej części projektu dostosowaną dla osób niewidomych i słabowidzących, g(G)łuchych i słabosłyszących oraz z niepełnosprawnością ruchową.

Zadanie pn. „Włączeni w kulturę” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.