Warsztaty Master Class w ramach Letniej Szkoły Artystycznej - podsumowanie

11VII 23

Warsztaty Master Class w ramach Letniej Szkoły Artystycznej - podsumowanie

Koncertem Finałowym Letniej Szkoły Artystycznej - warsztatów Master Class 2023 dla uczniów szkół baletowych, zakończyliśmy tegoroczną edycję wydarzenia.

Od 4 lipca młodzi, utalentowani artyści ćwiczyli pod kierunkiem wybitnych specjalistów i pedagogów w zakresie tańca klasycznego, współczesnego, jazzowego, ludowego i charakterystycznego, contakt-improvisation oraz technik wspomagających. Warsztaty, ukierunkowane na doskonalenie umiejętności, pogłębianie wiedzy i technik tanecznych, równocześnie wpłynęły na kształtowanie właściwych postaw uczestników wobec sztuki, estetyki oraz wartości tańca.

Intensywne zajęcia były także czasem nauki układów choreograficznych, które zostały zaprezentowane podczas koncertu finałowego w dniu 9 lipca 2023 roku. Energia, zapał, entuzjazm i uśmiech sceniczny wykonawców równoważyły wysiłek fizyczny, pracę nad precyzją i szlachetnością przekazu artystycznego. Odbiorcy koncertu byli podbudowani ilością i rozmaitością choreografii, a przede wszystkim dojrzałością sceniczną artystów. Ważnym punktem programu były prezentacje tradycji ludowych w wykonaniu młodzieżowego zespołu Polanie z Calgary. Tancerze, pielęgnujący wartości polskiego dziedzictwa narodowego w odległej Kanadzie, zaprezentowali podczas koncertu regionalne tańce i przyśpiewki, przybliżając widzom kulturę i folklor Ziemi Biłgorajskiej oraz Lubelszczyzny.

Efektywność i wysoki poziom wydarzenia uzyskaliśmy poprzez rzetelną i skuteczną pracę pedagogów. Podczas tegorocznych warsztatów Master Class z uczestnikami pracowali: Małgorzata Borowiec (Polska) - taniec ludowy i charakterystyczny, Karline Marion (Francja) - taniec klasyczny, Elżbieta Pańtak - taniec jazzowy, Izabela Zawadzka (Polska) - techniki wspomagające, Grzegorz Pańtak - taniec jazzowy, Simon Riccardi-Zani (Francja) - taniec współczesny i contakt-improvisation, Kamil Zdańkowski - taniec jazzowy. Zajęcia odbywały się przy akompaniamencie: Lidii Ordon, Marcina Szretera i Macieja Zaforemskiego. Specjalne podziękowania kierujemy do Aleksandry Stanisławskiej - kierownika artystycznego warsztatów Master Class. Wszystkim pedagogom i tancerzom dziękujemy za udział w wydarzeniu i zapraszamy do Koszęcina już za rok, na kolejną edycję Letniej Szkoły Artystycznej.