Warsztaty Malarskie 2023 – zakończenie

26VIII 23

Warsztaty Malarskie 2023 – zakończenie

W miesiącu sierpniu w siedzibie Zespołu „Śląsk”, w ramach Letniej Szkoły Artystycznej ukierunkowanej na doskonalenie, ugruntowanie i rozwój umiejętności w ramach różnych przestrzeni sztuk, odbyły się warsztaty malarskie. W dniach od 16 do 26 sierpnia 2023 roku studenci Katedry Malarstwa Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie zgłębiali różne techniki sztuki, wykorzystując wiedzę i umiejętności w zakresie twórczego działania kreacji artystycznej.

Prace wykonane przez uczestników zostały zainspirowane wąskim obszarem dziedzictwa kulturowego i dotyczyły polskich strojów ludowych. Podczas dziesięciodniowych warsztatów artyści opracowali detale regionalnych strojów w formach szkiców rysunkowych i malarskich, według koncepcji, technologii i technik wskazanych przez kierownika artystycznego warsztatów – Tadeusza Koselę.

Realizacja tematu przewodniego warsztatów - „Regionalne stroje ludowe jako inspiracja malarska”, zaowocowała zbiorem prac, które zostały zaprezentowane publiczności podczas wernisażu, 25 sierpnia w Domu Pracy Twórczej, ukazując umiejętności twórców i wyrażenie odczuć w ekspresji plastycznej.