V Ogólnopolski Konkurs Młodych Choreografów – podsumowanie

12XII 22

V Ogólnopolski Konkurs Młodych Choreografów – podsumowanie

Zespół „Śląsk”, aktywnie włączając się w proces upowszechniania polskiego dziedzictwa kulturowego, formułuje profesjonalną koncepcję i zadania w dziedzinie artystycznej, wpisujące się w nurt idei tworzenia dzieł inspirowanych polskimi tradycjami z zakresu tańca.

Formą działań ukierunkowaną na rozwój współczesnego nurtu przestrzeni tańca z komponentami polskiego folkloru jest realizacja Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Choreografów w siedzibie Zespołu „Śląsk”. V edycja konkursu zrealizowana została przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny przy współpracy Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie oraz Stowarzyszenia Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF®.

Przedmiotem prezentacji konkursowych, ocenianych przez specjalistów według Regulaminu Konkursu, były choreografie różnych form ruchu i technik tańca inspirowanych polskim folklorem. Wyrażające emocje, ekspresję i uczucia, związane z relacjami i obszarem między ludźmi, odznaczały się dojrzałą inwencją choreograficzną w różnorodnej stylizacji form wyrazu artystycznego.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch etapach. Pierwszy etap realizowany był w formule online w dniach od 20 października do 19 listopada 2022 roku. Etap finałowy odbył się stacjonarnie w dniach od 10 do 11 grudnia 2022 roku w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Dzieła sceniczne zaprezentowane w ramach konkursu oceniane były przez trzyosobowe jury, składające się ze specjalistów z dziedziny tańca - przedstawicieli organizatorów konkursu. W skład Jury zostali powołani: Karol Urbański - przedstawiciel Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie, Jan Łosakiewicz - przedstawiciel Stowarzyszenia Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF® i Jarosław Świątek - przedstawiciel Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wykonawczych: solo lub duet oraz grupa taneczna złożona od trzech do dwunastu osób.

Do finałowego etapu konkursu jury zakwalifikowało w sumie dziesięć kompozycji choreograficznych. W dniach od 10 do 11 grudnia 2022 roku w siedzibie zespołu „Śląsk” w Koszęcinie oceniło pięć prezentacji w kategorii: solo lub duet i pięć prezentacji w kategorii: grupa taneczna. Jurorzy podjęli decyzje i zaopiniowali kompozycje na podstawie czynników kwalifikacji: jednolitości stylu choreograficznego, stopnia zaawansowania kompozycji inspiracją folklorem, integralności ruchu z muzyką, poziomu techniki wykonawczej, spójności kostiumu z prezentowaną kompozycją oraz wyrazu artystycznego.

Zgodnie z Regulaminem V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Choreografów Jury oceniło prezentowane kompozycje choreograficzne oraz przyznało nagrody i wyróżnienia.

Werdykt Jury V Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Choreografów (Protokół):

Kategoria I - Solo lub duet:
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: Jakub Teperek za kompozycję: „Więź”
III miejsce ex aequo: Jowita Głuszak za kompozycję: „Dusiołek” i Monika Jabcoń
za kompozycję: „Mama”
Wyróżnienie otrzymała: Maria Salwińska za kompozycję: „Inside out”.

Kategoria II - Grupa taneczna od 3 do 12 osób:
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: Oktawian Kopczyński za kompozycję: „Nie chcę Cię zapomnieć”
III miejsce: Łukasz Neter za kompozycję: „Polonez miłości”
Wyróżnienia otrzymały: Mel Sielańczyk za kompozycję: „Bawełna i poliester”
i Dorota Kuźnicka za kompozycję: „Zatracenie”.

Nagrody przyznane w ramach konkursu zostały ufundowane przez Organizatorów Konkursu: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie, Stowarzyszenie Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF®.

V Ogólnopolski Konkurs Młodych Choreografów był wydarzeniem artystycznym przybliżającym rozumienie i interpretację istoty form tanecznych w ujęciu współczesnym, przy współudziale komponentów tradycyjnego repertuaru tanecznego. Skupił uzdolnionych artystycznie młodych twórców, wyrażających w kompozycjach scenicznych indywidualność i wielowymiarowość sztuki tanecznej. Ich impresje, emocje i przeżycia wewnętrzne stały się impulsem do kreowania świadomych i dojrzałych działań scenicznych, będących wypowiedziami w oryginalnym stylu i czytelnym języku przekazu. Celem wydarzenia była prezentacja oraz promocja aktualnego wymiaru współczesnej kultury polskiej, której korzenie i źródła są mocno osadzone w tradycji ludowej. Konkurs przyczynił się do wzmocnienia i poszerzenia działań upowszechniających i zmierzających do budowania aktywnego odbioru polskiego folkloru jako współczesnej inspiracji taneczno-muzycznej. Synchronizacja łącząca tradycję z nowoczesnością, ukazała uniwersalność i nowatorskie podejście do promocji polskiej kultury tanecznej.   

Wydarzenie zrealizowano w ramach: Zadanie pn. Działania i przedsięwzięcia artystyczne związane z Jubileuszem 70-lecia Zespołu "Śląsk". Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.