V edycja Festiwalu Polskich Tańców Narodowych - podsumowanie

19V 23

V edycja Festiwalu Polskich Tańców Narodowych - podsumowanie

Ogólnopolski Festiwal Polskich Tańców Narodowych dla Uczniów Ogólnokształcących Szkół Baletowych organizowany był przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie przy współorganizacji Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie i Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi. Festiwal trwający od 16 do 19 maja 2023 roku należał do wydarzeń artystycznych typu biennale – realizowanych w siedzibie Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie co dwa lata, skupiających wyłącznie uczniów polskich ogólnokształcących szkół baletowych.

Główne cele festiwalu wzmocniły idee propagowania polskiej ludowej kultury tanecznej  i twórczości wybitnych polskich kompozytorów nawiązujących do polskiego folkloru, a także popularyzacji twórczości Grażyny Bacewicz. Ogólna koncepcja festiwalu zakładała rozwój i promocję osiągnięć szczególnie uzdolnionych uczniów, aktywizację pracy uczniów i nauczycieli ogólnokształcących szkół baletowych oraz wymianę doświadczeń pedagogicznych.

Formuła festiwalu miała charakter artystycznego konkursu, opartego na koncepcji prezentacji tradycji tanecznych w oparciu o polskie tańce ludowe i narodowe jako współczesnego nurtu inspiracji muzyką ludową. Do konkursu przystąpili uczniowie: Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku, Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu, Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie i Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi. Prezentacje konkursowe odbyły się zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Festiwalu Polskich Tańców Narodowych i podlegały ocenie powołanej przez organizatora festiwalu Komisji Konkursowej - Jury. Festiwal przeprowadzony został w dwóch kategoriach wykonawczych: polskie tańce narodowe oraz stylizacja polskiego folkloru tanecznego. W kategorii polskie tańce narodowe obowiązywał podział na formy - duet i taniec zespołowy, natomiast w kategorii stylizacja polskiego folkloru tanecznego - podział na trzy formy: solo, duet i taniec zespołowy.

Tegoroczna – piąta edycja festiwalu odbyła się pod kierownictwem artystycznym Aleksandry Stanisławskiej – wicedyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi, pod Patronatem Honorowym Związku Artystów Scen Polskich ZASP oraz Patronatem Medialnym Tygodnika Niedziela i Telewizji TVS. Komisję Konkursową stanowili specjaliści i doświadczeni pedagodzy w dziedzinie tańca: dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC w Warszawie (przewodnicząca), Liliana Kowalska, Jarosław Świątek, Ilona Pułkownik, Marcin Kędziora oraz Małgorzata Rogucka (sekretarz), którzy ocenili umiejętności techniczne i artystyczne młodych wykonawców. Podsumowaniem wydarzenia był Koncert Galowy, z udziałem laureatów i wyróżnionych uczniów, który odbył się w dniu 19 maja.

Ogólnopolski Festiwal Polskich Tańców Narodowych dla Uczniów Ogólnokształcących Szkół Baletowych należał do prestiżowych i wartościowych wydarzeń artystycznych w zakresie propagowania polskiej ludowej kultury tanecznej i polskich tańców narodowych. Czas festiwalowy pozwolił na merytoryczne spotkania nauczycieli, wymianę spostrzeżeń, doświadczeń i konstruktywnych wniosków. Festiwal stanowił również ważne przedsięwzięcie edukacyjno-artystyczne, stwarzające możliwość prezentacji, porównania i weryfikacji w zakresie merytoryki i poziomu kształcenia w polskich ogólnokształcących szkołach baletowych.

Festiwal dofinansowano ze środków Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. (KB)