Targi Funduszy Europejskich

17XI 09

Targi Funduszy Europejskich

    17 listopada, w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie odbyła się konferencja w ramach III Targów Funduszy Europejskich. 37 osób dyskutowało na temat możliwości finansowania projektów kulturalnych ze środków unijnych. Dyrektor Zespołu "Śląsk", Adam Pastuch zaprezentował gościom działania Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej oraz inne projekty Zespołu z zakresu promocji kultury realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

    "Wielkim efektem naszych działań związanych z pozyskiwaniem funduszy  jest to, że dziś Zespół "Śląsk" jest instytucją otwartą. W swoich progach witamy wszystkich, którzy mają pomysły, chcą robić rzeczy nowe. W zabieganiu o fundusze konieczny jest bowiem przede wszystkim pomysł oraz ludzie, którzy wokół niego się koncentrują, a także upór w docieraniu do różnych poziomów władzy" – powiedział podczas swojego wystąpienia Dyrektor Adam Pastuch.

    Podczas pobytu w Koszęcinie szeroko zostały omówione zagadnienia związane z finansowaniem projektów kulturalnych. Łucja Ginko, reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego mówiła o roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym regionu. Możliwości finansowania projektów kulturalnych ze środków unijnych przedstawił Marek Góźdź z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Funduszy Europejskich. Z kolei Aleksandra Zając z Instytutu im. Adama Mickiewicza omówiła założenia "Programu Kultura 2007 – 2013" a Ewa Brodowy z Urzędu Gminy Koszęcin zaprezentowała projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – "Edukacja drogą do sukcesu". Pierwsza część konferencji zakończyła się prezentacją Leszka Miłoszewskiego z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku Białej, pt. "Projekty kulturalne realizowane ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej". Na zakończenie spotkania w Koszęcinie, uczestnicy zwiedzili siedzibę Zespołu "Śląsk" oraz Izbę Tradycji.

    Targi Funduszy Europejskich trwają od 16 do 18 listopada 2009. Są przeglądem różnych możliwości finansowania projektów i dają szansę na spotkanie z najlepszymi ekspertami. Pierwsze spotkanie uczestników odbyło się w Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach. Oprócz Koszęcina prezentacje zaplanowano także w Bielsku-Białej, Gliwicach i Istebnej. Udział w konferencji biorą udział instytucje i osoby realizujące lub planujące realizację projektów finansowanych z Funduszy Europejskich, a także przedstawicieli mediów, które odgrywają ważną rolę w komunikowaniu społeczeństwu rezultatów wdrażania programów operacyjnych.

    Targi organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przygotowują Wydziały Europejskiego Funduszu Społecznego, Rozwoju Regionalnego oraz Terenów Wiejskich. (AK)