Śląski Ogród Sztuk

14XI 09

Śląski Ogród Sztuk

    13 listopada, w Kameralnej Sali Koncertowej Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" odbyło się kolejne spotkanie muzyczne w ramach Śląskiego Ogrodu Sztuk. Koszęcińskiej publiczności zaprezentowali się tym razem goście ze Lwowa – Kapela Bandurzystów "Karpaty"

    Bandurzyści wystąpili z repertuarem narodowych pieśni ukraińskich, a zakończyli koncert polskim akcentem wykonując: "Szumi Jawor, szumi", "Tylko we Lwowie" oraz entuzjastycznie przyjętą przez publiczność pieśń – "Hej sokoły!".

    Kapela "Karpaty" powstała jako zespół amatorski w 1953 roku, a od 1990 roku jest zespołem profesjonalnym. W jej skład wchodzą 32 osoby, które grają na tradycyjnych instrumentach, przede wszystkim bandurach, ale w ich twórczości słychać także brzmienia cymbałów i kontrabasu. 70% Zespołu to osoby niewidome. Lwowscy artyści występowali już w Czechach, na Słowacji oraz w Polsce, m.in. na II Międzynarodowym Konkursie Muzycznym dla Niewidomych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie (2004). Byli także przedstawicielami kultury ukraińskiej podczas tegorocznej III Międzynarodowej Parady Regionów w Zabrzu.

    Kapela Bandurzystów "Karpaty" jest laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów Ukrainy. Dyrektorem jest pan Roman Kit, kierownikiem muzycznym Jarosław Meleh. Muzycy z Ukrainy przyjechali do Koszęcina na zaproszenie Dyrektora Zespołu "Śląsk", Adama Pastucha. W imieniu własnym oraz całego Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", Dyrektor wyraził nadzieję, że Kapela Bandurzystów "Karpaty" wkrótce powróci do naszej siedziby i będzie gościem kolejnego "Święta Śląska". (AK)