Podsumowanie projektu Nasz Powiat - Nasze Pasje

08II 24

Podsumowanie projektu Nasz Powiat - Nasze Pasje

Czas ferii zimowych w powiecie lublinieckim wypełniły działania ukierunkowane na rozwój aktywności jego mieszkańców, ujęte w ramy XII edycji projektu „Nasz Powiat - Nasze Pasje”.

Formuła wieloletniego zadania opiera się na przeprowadzeniu przez zrzeszone podmioty bezpłatnych zajęć - sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych,  prozdrowotnych - dla różnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Każdego roku w projekcie bierze udział kilkanaście tysięcy mieszkańców naszego powiatu. Ogólnodostępność, szeroka oferta różnokierunkowych zajęć oraz zaangażowanie zrzeszonych podmiotów warunkują co roku jego efektywność i powodzenie.

Zespół „Śląsk”, włączając się w realizację projektu, zapewnił w okresie ferii warsztaty taneczne. Cykl proponowanych dla dzieci zajęć rozwinął uzdolnienia i predyspozycje ruchowe uczestników. Wpłynął również na ogólny rozwój, kształtując plastykę, precyzję i koordynację, orientację przestrzenną i pamięć, a także poczucie rytmu. Prowadzony przez naszych pedagogów, posiadających doświadczenie oraz umiejętność pracy w grupach, przyczynił się do licznego udziału dzieci, pozytywnej atmosfery zajęć i efektywnej pracy.