Owacja na stojąco w Teatrze Manzoni w Cassino

16V 22

Owacja na stojąco w Teatrze Manzoni w Cassino

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” kontynuuje trasę koncertową we Włoszech, w związku z 78. rocznicą bitwy o Monte Cassino. W niedzielę 15 maja, w Teatrze Manzoni w Cassino, chór, balet i orkiestra Zespołu zaprezentowali włoskiej publiczności swój sztandarowy repertuar ludowo-narodowy.

Ponad 30-tysięczne miasto Cassino położone jest w cieniu górującego nad okolicą wzgórza Monte Cassino, na szczycie którego znajduje się opactwo benedyktyńskie oraz Polski Cmentarz Wojenny. W tym miejscu toczyła się jedna z najważniejszych bitew II wojny światowej i to właśnie tutaj pochowani zostali żołnierze II Korpusu generała Władysława Andersa. Dla Polaków to punkt obowiązkowy podczas pobytu w środkowych Włoszech.

Historyczne losy Polaków, zwłaszcza w ostatnich dniach, są w tym miejscu starannie eksponowane. W atmosferę wspomnień o polskich bohaterach znakomicie wpisał się koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, prezentujący bogactwo narodowej kultury. 15 maja, w Teatrze Manzoni w Cassino, zgromadził komplet widzów. W programie znalazły się największe przeboje z ludowego repertuaru Zespołu, opracowania muzyczne Stanisława Hadyny i Wojciecha Kilara, choreografie Elwiry Kamińskiej, Hanny Chojnackiej i Jarosława Świątka.  Zabrzmiały też słynne włoskie pieśni: „O sole mio” i „La Montanara”. Koncert został owacyjnie przyjęty przez włoską publiczność, która na stojąco oklaskiwała polskich artystów.

Na widowni zasiedli znakomici goście, wśród nich przedstawiciele korpusu dyplomatycznego z Panią Anną Marią Anders – Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej we Włoszech oraz Burmistrz Miasta Cassino Pan Enzo Salera. Zabierając głos po koncercie oboje skierowali do artystów serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za ich kunszt wykonawczy, zwracając uwagę na istotną rolę, jaką Zespół „Śląsk” pełni w promocji polskiej kultury na świecie.

W ramach trwającej od kilku dni włoskiej trasy koncertowej, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” weźmie udział w oficjalnych uroczystościach związanych z 78. rocznicą bitwy o Monte Cassino, które odbędą się 18 maja na Polskim Cmentarzu Wojennym.

Zadanie pn. „Pokrycie kosztów trasy koncertowej do Włoch w związku z 78. rocznicą bitwy o Monte Cassino” – dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(Korespondencja z Włoch – Barbara Nowak, opracowanie tekstu – AK)