Nowi partnerzy Zespołu „Śląsk”

21IX 23

Nowi partnerzy Zespołu „Śląsk”

Tuż przed oficjalną inauguracją nowego sezonu artystycznego, Zespół „Śląsk” podejmuje inicjatywy usprawniające działalność Instytucji. 20 września w koszęcińskim pałacu zostały podpisane dwa porozumienia o wzajemnej współpracy. W imieniu Zespołu „Śląsk” dokumenty podpisywali Dyrektor Zbigniew Cierniak oraz Zastępca Dyrektora Tomasz Janikowski.

Pierwsze z porozumień zostało zawarte ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, zarządcą obiektów turystycznych – Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga. Strony zadeklarowały podjęcie wzajemnej współpracy w zakresie realizacji inicjatyw ważnych dla wzmocnienia dziedzictwa i turystyki kulturowej województwa śląskiego, organizacji przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych, udostępnienia materiałów dydaktycznych i promocyjnych, upowszechniania dorobku artystycznego i naukowego stron Porozumienia, wspierania wspólnych przedsięwzięć w mediach, pozyskiwania funduszy na organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym, wymianę doświadczeń i informacji w zakresie dziedzictwa kulturowego, turystyki kulturowej, edukacji i szeroko pojętych działań w zakresie kultury oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Z ramienia Stowarzyszenia dokument podpisali Zbigniew Pawlak - Przewodniczący Zarządu oraz Stanisław Karcz – Zastępca Przewodniczącego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Drugie z porozumień, zostało podpisane z firmą ACM-AWF Katowice Sp. z o.o., reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Zbigniewa Żołnierczyka. Współpraca będzie obejmowała stałą opiekę rehabilitacyjną członków Zespołu „Śląsk” oraz możliwość odbywania konsultacji ze specjalistami ACM – AWF Katowice. (AK)