Nagrody od Śląskiej Izby Budownictwa

28XI 22

Nagrody od Śląskiej Izby Budownictwa

25 listopada w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbyła się XXIV Gala Budownictwa. Jej celem jest dokumentowanie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej województwa śląskiego poprzez prezentację i wyróżnianie najlepszych projektów. Miło nam poinformować, że wśród laureatów wyróżnionych przez Śląską Izbę Budownictwa znalazł się Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz Dyrektor Zbigniew Cierniak. Nagrody wręczał Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Mariusz Czyszek.

Decyzją Kapituły Konkursu „Śląskie Budowanie – 2022” Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” został uhonorowany „Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa – 2022” za „profesjonalne realizowanie inwestycji związanych z rewitalizacją, modernizacją i pracami konserwatorskimi w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie”. Z kolei Dyrektora Zbigniewa Cierniaka wyróżniono nagrodą wraz z tytułem „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” - „za kreatywność i profesjonalizm w zarządzaniu kierowanym Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz wysoce efektywną działalność na rzecz rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Koszęcinie”.

Uroczystą Galę uświetnił koncert w wykonaniu artystów chóru, baletu i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z programem „A to Polska właśnie”.

Gala Budownictwa jest jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych regionu. Co roku w wydarzeniu uczestniczy kilkaset osób, a wśród nich przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści oraz członkowie organizacji pozarządowych i kadra kierownicza organizacji budowlanych, spółdzielczości i zarządzania nieruchomościami. Podczas Gali wręczane są nagrody i tytuły kolejnych Edycji Konkursu „Śląskie Budowanie”: Śląska Wielka Nagroda Budownictwa, Autorytet- Budownictwa i Gospodarki Śląskiej, Osobowość Budownictwa Śląskiego.

Tegoroczne wydarzenie było zwieńczeniem jubileuszu 25-lecia Śląskiej Izby Budownictwa oraz 20-lecia współorganizatora Gali - Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. (AK)