Medal „Pro Patria”

20V 22

Medal „Pro Patria”

Podczas uroczystości pod Monte Cassino 18 maja, Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” Zbigniew Cierniak, odebrał w imieniu Zespołu medal „Pro Patria” - zaszczytne wyróżnienie przyznawane przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Medal ustanowiony został w 2011 roku i jest wręczany w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktu dekoracji dokonał Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Józef Kasprzyk, podkreślając „mistrzowskie uświetnienie koncertem uroczystości 78. rocznicy polskiego zwycięstwa”.

Odznakę nadaje Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z własnej inicjatywy lub na podstawie udokumentowanego wniosku naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego lub polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych. Medal wręczany jest w czasie uroczystości o charakterze państwowym, patriotycznym lub rocznicowym. Nadanie medalu potwierdza się legitymacją, wręczaną łącznie z odznaczeniem.

Przyjmując z radością i dumą to zaszczytne wyróżnienie, dziękujemy za docenienie wieloletnich wysiłków Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w godnym upamiętnianiu bohaterów polskiej historii. To także wielkie zobowiązanie na przyszłość, aby nie ustawać w swoich działaniach i kontynuować patriotyczną misję. Serdecznie dziękujemy! (AK)