Konferencja prasowa poświęcona III "Paradzie Regionów"

10XI 09

Konferencja prasowa poświęcona III "Paradzie Regionów"

    14 listopada 2009 roku, o godz. 17:00, w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbędzie się koncert III "Parady Regionów". Organizatorami wydarzenia są: Bractwo Oświatowe Związku Górnośląskiego w Katowicach oraz Urząd Miasta w Zabrzu. Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" jest współorganizatorem tej imprezy, odpowiedzialnym za przygotowanie muzyczne, artystyczne oraz udźwiękowienie i oświetlenie koncertu. Koordynatorem artystycznym koncertu jest Kierownik Artystyczny Zespołu "Śląsk", dr Izabela Migocz.

    9 listopada 2009 roku, o godz. 13:00 w siedzibie Związku Górnośląskiego
w Katowicach, odbyła się konferencja prasowa poświęcona organizacji III "Parady Regionów". Na konferencji obecni byli: Prezydent Zabrza – Małgorzata Mańka – Szulik, Wiceprezes Związku Górnośląskiego – Andrzej Wilk, Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" – Adam Pastuch, dr Łucja Staniczek – reprezentująca Forum Nauczycieli Regionalistów oraz Henryk Polok – Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego "Parady Regionów".

    Dyrektor Zespołu "Śląsk", Adam Pastuch podkreślił, że: "Parada Regionów to wydarzenie wielowątkowe, które nabiera dopiero kształtów i będzie się rozwijać w ciągu następnych kilku lat. Impreza ta będzie wartością istotną dla całego Regionu, będziemy zachęcać do współpracy Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.
Program artystyczny, który obejrzymy 14 listopada w Domu Muzyki i Tańca
w Zabrzu, jest zwieńczeniem ogromnej pracy, która zjednoczyła różne podmioty: organizacje pozarządowe, władze samorządowe i instytucje kultury Województwa Śląskiego. To przykład nowej wartości kulturalnej, wokół której jednoczą się we wspólnej idei różne instytucje. Chciałbym, aby Parada Regionów była prezentowana przez media jako dobry przykład wspólnego działania na rzecz regionalizmu".

    Dyrektor Adam Pastuch przedstawił program artystyczny III"Parady Regionów": "Tegoroczny program jest międzynarodowy, wystąpią goście z regionów europejskich: z Ukrainy – Kapela Bandurzystów "Karpaty" i ze Słowacji Zespół Folklorystyczny "TRNAFČAN. Wśród wykonawców jest oczywiście Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" oraz Regionalny Zespół "Istebna" z Istebnej – laureat tegorocznego Przeglądu "Śląskie Śpiewanie" organizowanego przez Związek Górnośląski i Zespół "Śląsk". Region Podhala będzie reprezentować Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Żywiecka". Koncert poprowadzi Jerzy Kuczera, przedstawiciel Bractwa Oświatowego Związku Górnośląskiego."

    Zdaniem gospodarza "Parady Regionów", prezydenta Zabrza, Małgorzaty  Mańka – Szulik: "Ta piękna Parada ma nam uświadomić jak ważne są wartości, którymi żyje Śląsk. Cieszę się także, że Paradzie towarzyszy Forum Nauczycieli Regionalistów, bo to właśnie oni ugruntowują te wartości w kolejnych pokoleniach".

    Organizatorka Forum Nauczycieli Regionalistów, dr Łucja Staniczek, przybliżyła idee Forum: "Forum Nauczycieli Regionalistów odbywa się w Zabrzu już po raz czwarty. Jesteśmy wdzięczni za tę gościnność, to nobilituje i dowartościowuje edukację regionalną. Efektem tegorocznej pracy Forum będzie rezolucja, która zostanie złożona na ręce Ministra Edukacji Narodowej. Rezolucja jest wyrazem zaniepokojenia nauczycieli usunięciem treści regionalnych z programu nauczania. Podczas tegorocznego spotkania nauczyciele będą prezentować także nowe metody pracy w zakresie edukacji regionalnej".

    "W przyszłości Parady Regionów nie będą się opierać tylko na prezentacji kultury, ale i turystyki, sportu, techniki. Te spotkania zawsze będą miały akcent artystyczny, ale chcemy, by były pokazywane różne dziedziny działalności regionalnej" –zakończył spotkanie Henryk Polok, Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego "Parady Regionów".

    Nad trzecią  edycją tego wydarzenia patronaty honorowe objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski. Marszałek Województwa Śląskiego, Bogusław Śmigielski, prezydenci miast: Katowic, Zabrza, Chorzowa, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich oraz Metropolita Katowicki, abp Damian Zimoń.
Celem tego wydarzenia jest promocja kultur różnych części Europy.
III "Paradzie Regionów" towarzyszą uroczystości rocznicowe opiekunów merytorycznych Parady, stowarzyszeń regionalnych: Związku Górnośląskiego – obchodzącego 20 lecie istnienia – oraz Związku Podhalan – świętującego 90 rocznicę powstania. (AK)