Kolędnicy z Żytomierza ponownie w Koszęcinie

14I 23

Kolędnicy z Żytomierza ponownie w Koszęcinie

W siedzibie Zespołu „Śląsk” odbyła się kolejna edycja żytomierskiego kolędowania. Artyści polskiego pochodzenia z Obwodu Żytomierskiego na Ukrainie odwiedzają województwo śląskie po dwuletniej nieobecności i są gośćmi Zespołu „Śląsk” już po raz dwunasty. Patronat Honorowy nad projektem „Kolędnicy z Żytomierza” objął Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

13 stycznia w Sali Balowej koszęcińskiego pałacu artyści z Żytomierza zaprezentowali polskie i ukraińskie kolędy i pastorałki. Wzruszający repertuar został entuzjastycznie przyjęty przez publiczność, która serdecznymi brawami podziękowała artystom za miły wieczór.

W siedzibie Zespołu „Śląsk” artyści z Żytomierza wzięli także udział w warsztatach edukacyjno-artystycznych i spotkali się ze swoimi rodakami, którzy od ubiegłego roku przebywają tymczasowo w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koszęcinie. Wspólne zwiedzanie siedziby „Śląska” i warsztaty dostarczyły wielu pozytywnych emocji. Przede wszystkim jednak przyniosły chwile zapomnienia, wzruszeń i serdeczności ze spotkania rodaków, w obliczu wciąż toczącej się za wschodnią granicą wojny.

Głównym punktem pobytu „Kolędników z Żytomierza” na Śląsku jest udział w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Oprócz Koszęcina goście z Żytomierza wystąpią także w Pilicy, Rusinowicach i Bytomiu. Podczas koncertów odbywa się zbiórka darów dla Polaków z Żytomierszczyzny. Z repertuarem polskich i ukraińskich kolęd, pastorałek oraz pieśni ludowych występują zwycięzcy eliminacji XII Festiwalu Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie: duet Włada i Jasosław Muraweć, Zespół Wokalny „Soul” oraz solistki: Ludmyla Klymenko i Katarzyna Kłosowska. Koncerty poprowadzi Wiktoria Laskowska-Szczur.

Projekt „Kolędnicy z Żytomierza” organizowany jest przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie oraz Województwo Śląskie. Partnerami przedsięwzięcia są: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny, Urząd Miasta Bytom, Urząd Miasta i Gminy Pilica oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach.

Województwo Śląskie od wielu lat utrzymuje kontakty z Obwodem Żytomierskim na Ukrainie, wspierając Polaków mieszkających na tych terenach, skupionych wokół Związku Polaków w Żytomierzu. Województwo Śląskie i Obwód Żytomierski podpisały w 2015 roku porozumienie o współpracy. W ramach umowy oprócz projektu „Kolędnicy z Żytomierza” organizowana jest również wakacyjna akcja „Lato z Polską” i projekt „Z Polską w sercu”. Województwo wspiera także inicjatywę „Podaruj znicz na Kresy” i wysyła paczki z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W ostatnich miesiącach wspiera także uchodźców, a do Żytomierza wysyłana jest pomoc humanitarna.