Gala Modernizacja Roku – kolejne nagrody dla Dyrektora i Zespołu „Śląsk”

28IX 23

Gala Modernizacja Roku – kolejne nagrody dla Dyrektora i Zespołu „Śląsk”

27 września, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 27. edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” Podczas Uroczystej Gali ogłoszono zwycięzców trwającego od 1996 roku konkursu na najlepsze inwestycje budowlane w Polsce. Dyrektor Zbigniew Cierniak indywidualnie oraz Zespół „Śląsk” jako instytucja zostali uhonorowani nagrodami specjalnymi. Wieloletnią tradycją Gali jest także koncert w wykonaniu artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim Dyrektor Zbigniew Cierniak odebrał nagrodę specjalną „z okazji wieloletniej doskonałej współpracy, która jest fundamentem dla polskiej kultury budując nasze dziedzictwo narodowe. W blisko trzydziestoletniej historii Konkursu, statuetka przyznana Dyrektorowi została wręczona dopiero po raz czwarty. W imieniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Zbigniew Cierniak odebrał także nagrodę Modernizacja Roku Budowa XXI wieku” z okazji 70-lecia pracy twórczej. Warto przypomnieć, że w ubiegłych latach Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” był wielokrotnie honorowany przez kapitułę Konkursu. W 2014 roku Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie zdobył wyróżnienie „Modernizacja Roku” w dwóch kategoriach: obiekt zabytkowy i obiekt hotelarsko-turystyczny. W 2016 roku, Dyrektor Zbigniew Cierniak został laureatem złotej statuetki „Modulora”, nagrody specjalnej Konkursu Modernizacja Roku, przyznawanej za szczególny wkład w budowanie wizerunku architektonicznego ojczyzny. W 2019 roku, w uznaniu zasług, Kapituła Konkursu uhonorowała Zespół „Śląsk” nagrodą za krzewienie idei konkursu modernizacja roku w Polsce, Europie i na świecie.

27. edycja i rok 2023 to czas specjalnych jubileuszy naszych Partnerów, którzy towarzyszą nam i wspierają Konkurs od lat. Mam tu na myśli Zamek Królewski w Warszawie, który obchodzi 50-lecie odbudowy oraz 70-lecie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Te dwie instytucje pokazują, jak kultura ściśle związana jest z budownictwem, na pozór techniczną branżą, ale czy tak jest w istocie? Bez obiektów i infrastruktury, każda z tych instytucji nie mogłaby prezentować w pełni swoich osiągnięć czy realizować kulturalnej misji. Zespół „Śląsk” bez wspaniałej siedziby w Pałacu w Koszęcinie nie mógłby przygotowywać się do kolejnych występów czy szkolić młodych adeptów tańca i śpiewu, natomiast Zamek Królewski sam w sobie jest symbolem odbudowy – napisał w okolicznościowym biuletynie tegorocznej edycji Modernizacji Roku, Prezes Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego i Komisarz Konkursu pan Roman Pikuła.

Ogólnopolski Otwarty Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło trzech podmiotów. Jest to jeden z elementów, który wyróżnia ten konkurs na tle innych tego rodzaju wydarzeń, które zwykle są adresowane tylko do jednej z grup, np. do inwestorów lub projektantów. Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów w przestrzeni urbanistycznej ukończonych w danym roku, wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. W 27. edycji Konkursu udział wzięło ponad 535 podmiotów z całej Polski, do finału zakwalifikowało się 91. W ścisłej finałowej czołówce znalazły się inwestycje reprezentujące większość regionów Polski, spośród których wyłoniono 19 laureatów. W tym roku aż ośmiu wyróżnionych to inwestycje z terenu województwa śląskiego.

Galę uświetnił chór i orkiestra Zespołu „Śląsk”, z repertuarem najpiękniejszych, najbardziej znanych i lubianych utworów ludowych, a w ramach niespodzianki goście mogli usłyszeć utwory muzyki klasycznej m.in. „Brunetki, blondynki” Roberta Stolza i słynną pieśń neapolitańską „O sole mio”.

4 października w Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie odbędzie się wernisaż zdjęć najciekawszych inwestycji nagrodzonych w ciągu 27 lat trwania Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” Nie zabraknie wśród nich także Zespołu Pałacowo-Parkowego w Koszęcinie. O akcent muzyczny podczas wernisażu zadbają soliści chóru Zespołu „Śląsk”. (AK)