„Folk Solution” w Japonii

22XI 22

„Folk Solution” w Japonii

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” rozpoczyna realizację kolejnego międzynarodowego projektu. Od 24 do 30 listopada artyści będą prezentować japońskiej publiczności widowisko baletowe „Folk Solution”. Koncerty zaplanowano w Tsurudze, Kioto i Tokio. Od początku tego roku Zespół odwiedził już z koncertami Zjednoczone Emiraty Arabskie, Włochy, Norwegię, Arabię Saudyjską i Stany Zjednoczone.

Listopadowe koncerty w Japonii odbędą się w ramach projektu: „FOLK SOLUTION” - polskie dziedzictwo historyczno-kulturowe w ujęciu współczesnym widziane przez pryzmat muzyki elektronicznej, tańca współczesnego i elementów kultury ludowej. Projekt Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny jako mariaż nowych form artystycznej ekspresji łączącej nowoczesność z tradycją. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura inspirująca”

Widowisko baletowe „Folk Solution” jest efektem poszukiwań nowych form artystycznej ekspresji Zespołu „Śląsk”. Łączy muzykę elektroniczną, taniec współczesny i inspiracje kulturą ludową. Spektakl jest próbą konfrontacji nowoczesności z polskim folklorem, to pojedynek dwóch „przeciwieństw” z przymrużeniem oka. Jedno z nich ilustruje współczesny świat, drugie nawiązuje do tradycyjnej kultury ludowej. Taka kompilacja dźwięków i ruchu ma skłonić do refleksji nad znaczeniem tradycjonalnego folkloru we współczesnym świecie. Reżyserem spektaklu jest Michaił Zubkov – kierownik baletu ZPiT „Śląsk”, choreografia: Michaił Zubkov oraz tancerze Zespołu „Śląsk”, opracowanie muzyczne: Rafał Zapała.

Realizacja projektu ma na celu promocję polskiego dziedzictwa poprzez ukazanie wielowymiarowości kultury polskiej, która - głęboko zakorzeniona w twórczości ludowej - stanowi podstawę budowania wartości społecznych i etycznych. Jest także inspiracją do współczesnego łączenia tradycji z nowoczesnością. Oparte na tych założeniach widowisko „Folk Solution” pozwoli japońskiej publiczności na poznanie polskiej kultury narodowej od strony jej wyjątkowej uniwersalności. Jest też wyrazem nowatorskiego podejścia do promocji kultury na arenie międzynarodowej, elementem budowania światowego dziedzictwa kulturowego.

Widowisko zostanie zaprezentowane 24 listopada w Tsurudze, 26 i 27 listopada w Kioto oraz w Tokio 29 i 30 listopada. Niektórym pokazom towarzyszyć będą warsztaty polskich tańców ludowych  i narodowych na różnym poziomie zaawansowania. Połączenie prezentacji repertuaru ludowego i współczesnego oraz praktyczna nauka tańców - to znakomita forma ukazania ponadczasowości kultury polskiej, przenikania się kultur i  łączenia odmiennych stylów. Do Polski artyści powrócą 1 grudnia.

Partnerzy projektu: Instytut Polski w Tokio, NPO Komitet Organizacyjny FORUM POLSKA, Japońsko-Polskie Towarzystwo Przyjaźni Miłośników Tańca Ludowego, Theater Xcai w Tokio, Port of Humanity Tsuruga Museum/Tsuruga City Office. (AK)